Revija Joker - Everything

IGROVJE
stranka » igrovje » pc » Everything
Everything

Aggressor

videoigre nemara res prvenst­veno služijo razvedrilu. Toda v reviji podpiramo miselnost, da je ta medij zmo­žen globljih izku­šenj – da interaktivna zabava uporabnika lahko pripravi do razmisleka ali mu na nek način ponudi doživetje, ki ga trajneje obogati. Takš­ne­ga mnenja je tudi irs­ki večpredstavni umetnik David OReilly. Pred leti je virtualno okolico že izkoristil za 'igrico' Mountain, v kateri je z neke sorte psi­hološkim testom zge­ne­riral goro. Zelo artsy. Nje­gov aktualni projekt Everything ima občutno bolj otipljiv namen: svet sku­ša ponazoriti z vidika raz­ličnih organizmov, pred­metov in nebesnih pojavnih oblik, in sicer tako, da te postavi v njihovo vlogo. To pomeni, da si tu lahko prah, drevo ali galaksija. Le človek ne.

Živalsko gibanje s kozolci nima globlje filozofske vrednosti. OReilly je varčeval s časom, saj je v Unityju špil napravil skoraj sam.Več si preberi v Jokerju 287.
Članek, ki ima 1 stran (5.466 znakov) in 5 slik, bo v celoti na voljo 06.08.2017.
Everything
Double Fine za pc, playstation 4
objavljeno: Joker 287
junij 2017

Članek bo v celoti na voljo 06.08.2017.