Kaj je decentralizirana avtonomna organizacija (DAO)?

Home » Kaj je decentralizirana avtonomna organizacija (DAO)?
dao

Decentralizirano avtonomno organizacijo (DAO) si lahko predstavljate kot internetno podjetje, ki je v kolektivni lasti in ga upravljajo člani. Imajo vgrajene »zakladnice«, do katerih nihče nima pravice dostopati brez odobritve skupine. Odločitve so urejene s predlogi in glasovanjem, kar zagotavlja, da imajo vsi v organizaciji enakopravni glas. Poglejmo si, kako delujejo.

Kaj je DAO?

DAO ali “decentralizirana avtonomna organizacija” je subjekt, ki ga vodi skupnost in nima osrednjega organa. Je popolnoma avtonomna in pregledna: pametne pogodbe določajo temeljna pravila, izvajajo dogovorjene odločitve, v vsakem trenutku pa se lahko javno preverijo predlogi, glasovanje in celo sama koda. Na koncu DAO v celoti upravljajo posamezni člani, ki kolektivno sprejemajo ključne odločitve o prihodnosti projekta, kot so tehnične nadgradnje in alokacija sredstev v zakladnici.

Na splošno velja, da člani skupnosti oblikujejo predloge o prihodnjem delovanju protokola, nato pa se zberejo in glasujejo o vsakem predlogu. Predlogi, ki dosežejo vnaprej določeno stopnjo soglasja, so nato sprejeti in uveljavljeni s pravili, ki so vzpostavljena v pametni pogodbi. Znane hierarhične strukture, ki jih vidimo v velikih korporacijah, se v pri DAO spremenijo v sodelovanje skupnosti. Vsak posamezni član DAO na določeni ravni nadzoruje protokol.

Eleganca tega okvira je deloma v usklajevanju spodbud. To pomeni, da je v najboljšem interesu posameznika, da je pri glasovanju odkrit in da odobri le predloge, ki so v najboljšem interesu samega protokola. Zdrav in trden protokol bo pridobil več uporabnikov in s tem povečal vrednost žetonov, ki so v lasti vsakega člana DAO. Z uspehom protokola bodo uspešni tudi imetniki žetonov.

Kako torej deluje DAO?

Pravila DAO določa osrednja ekipa članov skupnosti z uporabo pametnih pogodb. Te pametne pogodbe določajo temeljni okvir za delovanje DAO. So pregledne in preverljive, zato lahko vsak potencialni član na vsakem koraku v celoti razume, kako bo protokol deloval.

Ko so ta pravila uradno zapisana v blockchainu, je naslednji korak povezan s financiranjem: DAO mora ugotoviti, kako prejemati sredstva in kako podeliti upravljanje. To se običajno doseže z izdajo žetonov, pri čemer protokol prodaja žetone, da bi zbral sredstva in napolnil svojo zakladnico (treasury). V zameno za svoj fiat dobijo imetniki žetonov določene glasovalne pravice, ki so običajno sorazmerne z njihovimi deleži. Ko je financiranje končano, je DAO pripravljen za uporabo.

Na tej točki, ko je koda prenesena v produkcijo, je ni več mogoče spreminjati drugače kot s soglasjem, doseženim z glasovanjem članov. To pomeni, da noben poseben organ ne more spreminjati pravil DAO; o tem v celoti odloča skupnost imetnikov žetonov.

DAO se načeloma vzpostavi v 3 temeljnih korakih

  • Ustvarjanje pametne pogodbe: Najprej mora razvijalec ali skupina razvijalcev ustvariti pametno pogodbo za DAO. Po zagonu lahko pravila, ki jih določajo te pogodbe, spreminjajo le prek sistema upravljanja. To pomeni, da morajo pametne pogodbe temeljito preizkusiti, da ne bi spregledali pomembnih podrobnosti.
  • Financiranje: Ko so ustvarjene pametne pogodbe, mora DAO določiti način prejemanja sredstev in način upravljanja. Najpogosteje se za zbiranje sredstev prodajajo žetoni, ki imetnikom dajejo glasovalne pravice.
  • Uvedba DAO: Ko je vse pripravljeno, je treba DAO namestiti v blockchain. Od te točke naprej deležniki odločajo o prihodnosti organizacije. Ustvarjalci organizacije (tisti, ki so napisali pametne pogodbe) na projekt ne vplivajo več kot ostali deležniki.

Kaj nam DAO doprinesejo?

Ker so internetne organizacije, imajo DAO v primerjavi s tradicionalnimi organizacijami več prednosti. Ena od pomembnih prednosti DAO je, zaupanje med dvema strankama ni tako pomembno. Medtem ko tradicionalna organizacija zahteva veliko zaupanja v ljudi, ki stojijo za njo – zlasti v imenu vlagateljev -, je pri DAO treba zaupati le kodi. Zaupanje tej kodi je enostavno, saj je javno dostopna in jo je mogoče pred zagonom temeljito preizkusiti. Vsako dejanje, ki ga DAO izvede po zagonu, mora odobriti skupnost, zato je ta vrsta organizacij popolnoma pregledna in preverljiva.

Takšna organizacija nima hierarhične strukture. Kljub temu lahko še vedno opravlja naloge in raste, medtem ko jo zainteresirane strani nadzorujejo prek njenega izvirnega žetona. Pomanjkanje hierarhije pomeni, da lahko vsak deležnik predloži inovativno zamisel, ki jo celotna skupina preuči in izboljša. Notranji spori se pogosto enostavno rešijo z glasovalnim sistemom v skladu z vnaprej napisanimi pravili v pametni pogodbi. Ker DAO vlagateljem omogočajo združevanje sredstev, jim dajejo tudi priložnost, da vlagajo v zagonska podjetja in decentralizirane projekte v zgodnji fazi, pri čemer si delijo tveganje ali morebitni dobiček.

DAO rešuje tudi problem principala in agenta

Glavna prednost DAO je, da ponujajo rešitev dileme med principalom in agentom. Ta dilema je konflikt prednostnih nalog med osebo ali skupino (principal) in tistimi, ki sprejemajo odločitve in delujejo v njenem imenu (agent). Težave se lahko pojavijo v nekaterih situacijah, pogosta pa je v odnosu med zainteresiranimi stranmi in generalnim direktorjem. Agent (izvršni direktor) lahko deluje na način, ki ni v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, ki jih določi principal (deležniki), in namesto tega deluje v lastnem interesu.

Drug tipičen primer dileme med principalom in agentom se pojavi, ko agent prevzame preveliko tveganje, ker breme nosi principal. Trgovec lahko na primer uporabi ekstremni finančni vzvod (leverage), da bi dosegel nagrado za uspešnost, saj ve, da bo organizacija pokrila morebitne negativne posledice. Organizacije DAO rešujejo dilemo principala in agenta z upravljanjem skupnosti. Deležniki niso prisiljeni, da se pridružijo organizaciji DAO, in to storijo šele, ko razumejo pravila, ki jo urejajo. Ni jim treba zaupati nobenemu agentu, ki deluje v njihovem imenu, in namesto tega delujejo kot del skupine, katere spodbude so usklajene.

Interesi imetnikov žetonov so usklajeni, saj jih narava DAO spodbuja k temu, da niso zlonamerni. Ker imajo delež v omrežju, si bodo želeli, da bi bilo uspešno. Delovanje proti njemu bi bilo v nasprotju z njihovimi lastnimi interesi.

Pomanjklivosti DAO

Decentralizirane avtonomne organizacije seveda niso popolne. So izjemno nova tehnologija, ki je bila deležna številnih kritik glede njihove zakonitosti, varnosti in strukture.

MIT Technology Review je na primer razkril, da je zaupati pomembne finančne odločitve množicam lahko slaba ideja. Čeprav je MIT svoja razmišljanja delil že leta 2016, se zdi, da organizacija nikoli ni spremenila svojega mnenja o DAO – vsaj javno ne. Vdor v DAO je sprožil tudi varnostne pomisleke, saj je pomanjkljivosti v pametnih pogodbah težko odpraviti tudi po tem, ko so bile odkrite.

DAO se lahko porazdelijo v več jurisdikcijah, pravnega okvira zanje pa ni. Morebitna pravna vprašanja, ki bi se lahko pojavila, bodo od vpletenih verjetno zahtevala, da se v zapleteni pravni bitki spopadejo s številnimi regionalnimi zakoni. Julija 2017 je na primer ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) izdala poročilo, v katerem je ugotovila, da je organizacija DAO brez dovoljenja prodajala vrednostne papirje v obliki žetonov na Ethereumovem blockchainu, s čimer je kršila del zakonodaje o vrednostnih papirjih v tej državi.

DAO: Primeri

Decentralizirane avtonomne organizacije so v zadnjih nekaj letih pridobile na veljavi in so zdaj v celoti vključene v številne blockchain projekte. Podorčje decentraliziranega finančnega sistema (DeFi) na primer uporablja organizacije DAO, ki omogočajo, da aplikacije postanejo popolnoma decentralizirane.

Za nekatere je omrežje Bitcoin (BTC) najzgodnejši primer DAO. Omrežje se širi na podlagi dogovora skupnosti, čeprav se večina udeležencev v omrežju še nikoli ni srečala. Prav tako nima organiziranega mehanizma upravljanja, namesto tega morajo sodelovati rudarji in vozlišča. Vendar Bitcoin po današnjih standardih ne velja za DAO. Po sedanjih merilih bi bil Dash prvi pravi DAO, saj ima projekt mehanizem upravljanja, ki deležnikom omogoča glasovanje o uporabi njegove zakladnice.

Drugi, naprednejši DAO, vključno z decentraliziranimi omrežji, zgrajenimi na Ethereumu, so odgovorni za uvedbo stablecoinov ali stabilnih kovancev, podprtih s kriptovalutami. Imetniki žetonov lahko aktivno glasujejo o predlogih za upravljanje, da bi zaposlili nove sodelavce, dodali nove žetone kot zavarovanje za svoje kovance ali prilagodili druge parametre. Seznam DAO je danes obsežen. Sčasoma je postal jasen koncept, ki je pridobival na veljavi. Nekateri projekti še vedno želijo z modelom DAO doseči popolno decentralizacijo, vendar je treba poudariti, da so stari le nekaj let in da še niso dosegli svojih končnih ciljev in nalog.

  • MakerDAO: Če želite prispevati k protokolu, ki je uvedel prvi nepristranski stablecoin na svetu, DAI, lahko sodelujete pri upravljanju z glasovanjem o spremembah protokola Maker.
  • DAOhaus: DAOhaus je brezkodna platforma za zagon in delovanje organizacij DAO. Je v lasti in upravljanju skupnosti. Če vas zanima ustanovitev lastne organizacije DAO ali raziskovanje živahne pokrajine, je to morda pravi naslov za vas.
  • RaidGuild: Ta storitveni DAO, je nastal v omrežju MetaCartel in je globoko zasidran v Web3 svetu. Če želite ponuditi svoje razvijalske, marketinške ali oblikovalske sposobnosti, so v procesu iskanja kakovostnih talentov.
  • MolochDAO: Ta DAO podeljuje nepovratna sredstva za razvoj ekosistema Ethereum.

Za na konec

Kot internetne organizacije lahko DAO popolnoma spremenijo način upravljanja podjetij. Medtem ko koncept dozoreva in se razjasnjuje pravno sivo območje, v katerem delujejo, lahko vse več organizacij sprejme model DAO za pomoč pri upravljanju nekaterih svojih dejavnosti.

Dodaj odgovor