Kaj je terminska pogodba?

Home » Kaj je terminska pogodba?

Terminska pogodba je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih za nakup ali prodajo sredstva na določen datum v prihodnosti in po vnaprej dogovorjeni ceni. Z njimi se lahko trguje 24/7, ge pa za obliko trgovanja, ki je primernejša za bolj izkušene trgovalce. Poglejmo si, kaj je terminska pogodba.

Osnovne značilnosti terminske pogodbe:

 • Pri terminskih pogodbah gre za nakup ali prodajo sredstva na prihodnji datum po dogovorjeni ceni
 • Terminske pogodbe trgovalcem omogočajo, da si zagotovijo določeno ceno in se zaščitijo pred prihodnjimi nihanji cen
 • Terminske pogodbe lahko kupite na blago, kot je kava, nafta, delniške indekse, kot je S&P 500, ali kriptovalute, kot je Bitcoin

Kaj je terminska pogodba?

Terminske pogodbe so pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih za nakup ali prodajo sredstva na prihodnji datum po dogovorjeni ceni. To sredstvo je lahko soja, kava, nafta, posamezne delnice, skladi, s katerimi se trguje na borzi, kriptovalute ali cela vrsta drugih – tako da posamezniku dopušča kreativnost pri izbiri. Terminske pogodbe lahko uporabljajo različne vrste finančnih udeležencev, vključno z vlagatelji in špekulanti, pa tudi podjetja, ki dejansko želijo fizično dobaviti blago ali ga dobaviti.

S terminskimi pogodbami se trguje na borzah, za kar potrebujete posredniški račun, ki je odobren za trgovanje s terminskimi pogodbami. Pri terminski pogodbi sodelujeta kupec in prodajalec, podobno kot pri opcijski pogodbi. V nasprotju z opcijami, ki lahko ob izteku veljavnosti postanejo brez vrednosti, je ob izteku terminske pogodbe kupec dolžan kupiti in prejeti osnovno sredstvo, prodajalec terminske pogodbe pa je dolžan zagotoviti in dostaviti osnovno sredstvo.

V nasprotju z drugimi vrednostnimi papirji, ki se izdajajo, se lahko terminske pogodbe sklepajo ali “ustvarjajo”, dokler se povečuje odprto zanimanje. Obseg terminskih trgov (ki se običajno povečajo, kadar so napovedi borznega trga negotove) je večji od obsega blagovnih trgov in je ključni del finančnega sistema.

Zanimivost: Sprva je takšno trgovanje potekalo na prostem trgu in z uporabo ročnih signalov v trgovalnih prostorih v finančnih središčih, kot sta New York in London. V 21. stoletju pa so terminske borze, tako kot večina drugih trgov, postale večinoma elektronske.

Kako delujejo terminske pogodbe?

Da bi vam na slikovit način prikazali delovanje terminskih pogodb, vam spodaj predstavljamo nekaj praktičnih primerov:

 • Letalska družba, ki želi fiksirati cene letalskega goriva, da bi se izognila nepričakovanemu zvišanju, lahko kupi terminsko pogodbo, s katero se dogovori za nakup določene količine letalskega goriva za dobavo v prihodnosti po določeni ceni.
 • Distributer goriva lahko proda terminsko pogodbo, da si zagotovi stalen trg za gorivo in se zaščiti pred nepričakovanim padcem cen.
 • Kmetje, ki pridelujejo koruzo, lahko s terminskimi pogodbami določijo določeno ceno za prodajo svojega pridelka koruze. S tem zmanjšajo svoje tveganje in si zagotovijo, da bodo prejeli določeno ceno. Če bi se cena koruze znižala, bi imel kmet dobiček iz zavarovanja, ki bi izravnal izgube zaradi prodaje koruze na trgu.

V prvih primerih sta obe stranki hedgerja – resnični podjetji, ki morata trgovati z osnovnim blagom, ker je to osnova njunega poslovanja. Terminski trg uporabljata za upravljanje svoje izpostavljenosti tveganju sprememb cen.

Uporabnost terminskih pogodb

Kot lahko vidimo iz zgornjih primerov, se se terminske pogodbe na splošno uporabljajo za 2 namena: za varovanje oz. obvladovanje tveganja in za špekulacije:

 • Zavarovanje pred tveganjem: Terminske pogodbe z namenom prejemanja ali dobavljanja osnovnega blaga običajno uporabljajo institucionalni vlagatelji ali podjetja za namene varovanja pred tveganji, pogosto kot pomoč pri obvladovanju prihodnjega cenovnega tveganja tega blaga pri njihovem poslovanju ali naložbenem portfelju.
 • Špekuliranje: Terminske pogodbe so na splošno likvidne in jih je mogoče kupiti in prodati do izteka veljavnosti. V tem se bodo dobro znašli špekulativni vlagatelji in trgovci, ki skušajo zaslužiti na račun sprememb cen v sami pogodbi. Če se cena letalskega goriva zviša, postane sama terminska pogodba dragocenejša in lastnik te pogodbe jo lahko na terminskem trgu proda dražje. Te vrste trgovcev lahko kupujejo in prodajajo terminsko pogodbo, pri čemer nimajo namena prevzeti dobave osnovnega blaga – na trgu so samo zato, da stavijo na gibanje cen.

Vrste terminskih pogodb

Kot smo omenili zgoraj, imate pri tej vrsti trgovanja na voljo široko izbiro:

 • Finančne terminske pogodbe: Indeksne pogodbe in obrestne (dolžniške) pogodbe so dve vrsti finančnih terminskih pogodb. Indeksne pogodbe zagotavljajo izpostavljenost do vrednosti določenih tržnih indeksov, medtem ko se obrestne pogodbe uporabljajo za izpostavljenost do obrestne mere določenega dolžniškega instrumenta.
 • Valutne terminske pogodbe: Te  zagotavljajo izpostavljenost menjalnemu tečaju prave valute ali kriptovalute.
 • Energetske terminske pogodbe: Energetske pogodbe zagotavljajo izpostavljenost cenam običajnih energentov, ki jih uporabljajo podjetja (za proizvodnjo in/ali prevoz) ter vlade in posamezniki za porabo. Primeri: etanol, nafta, naravni plin
 • Terminske pogodbe na kovine: Te zagotavljajo izpostavljenost ceni nekaterih kovin, ki jih številna podjetja uporabljajo kot material za proizvodnjo in gradnjo. Primeri: zlato za računalnike ali jeklo za stanovanja). 
 • Terminske pogodbe na žita: Te zagotavljajo izpostavljenost cenam surovin iz žita, ki se uporabljajo za krmo za živali in za komercialno predelavo v druge izdelke (npr. etanol in koruzni sirup), ter predelane soje.
 • Terminske pogodbe na živino: Ta vrsta zagotavlja izpostavljenost cenam živih živali, ki se uporabljajo pri dobavi, predelavi in distribuciji mesnih izdelkov.
 • Terminske pogodbe na živila in vlaknine: Te pogodbe zagotavljajo izpostavljenost cenam določenih kmetijskih proizvodov, kot so na primer kava, soja ali kakav.

Terminske pogodbe: Pomanjkljivosti

Trgovanje s finančnim vzvodom (leverage trading): Številni špekulanti si za igranje na terminskem trgu izposodijo precejšen znesek, saj je to glavni način za povečanje razmeroma majhnih cenovnih gibanj, s čimer lahko ustvarijo dobiček, ki upravičuje čas in trud. Toda izposojanje denarja povečuje tudi tveganje: Če se trgi gibljejo proti vam in to bolj dramatično, kot ste pričakovali, lahko izgubite več denarja, kot ste ga vložili. Dobro je vedeti, da so terminske pogodbe zapletene, nestanovitne in niso priporočljive za posamezne vlagatelje.

Pravila o finančnem vzvodu in marži so v svetu terminskih pogodb in blaga veliko bolj liberalna kot v svetu trgovanja z vrednostnimi papirji. Borzni posrednik vam lahko dovoli finančni vzvod tudi do 20:1, odvisno od pogodbe. To pa je veliko več, kot bi lahko dosegli v svetu vrednostnih papirjev. Večji kot je finančni vzvod, večji so dobički, vendar tudi večja je možna izguba: Vlagatelj z vzvodom 10:1 lahko zaradi 5% spremembe cen pridobi ali izgubi 50 % vrednosti svoje naložbe. Ta nestanovitnost pomeni, da morajo biti špekulanti disciplinirani, da se pri vlaganju v terminske pogodbe ne izpostavljajo prevelikemu tveganju.

Če se vam zdi takšno tveganje preveliko in iščete način, kako pretresti svojo naložbeno strategijo, razmislite raje o trgovanju z opcijami.

Kako začeti trgovati s terminskimi pogodbami?

Začetek je pravzaprav zelo enostavna stvar. Odprite račun pri borznem posredniku, ki podpira trge, s katerimi želite trgovati. Borzni posrednik za terminske pogodbe vas bo verjetno povprašal o vaših izkušnjah z vlaganjem, dohodkih in neto vrednosti. Ta vprašanja so namenjena določitvi višine tveganja, ki vam ga bo posrednik dovolil prevzeti v smislu kritja in pozicij.

Pri trgovanju s terminskimi pogodbami ni industrijskega standarda za strukture provizi. Vsak posrednik ponuja različne storitve. Nekateri zagotavljajo veliko raziskav in nasvetov, drugi pa vam preprosto ponudijo ponudbo in graf.

Jokerjev namig: Nekatera spletna mesta vam omogočajo odprtje »papirnega trgovalnega računa«, s katerim lahko trenirate trgovanje s “papirnatim denarjem”, preden za prvo trgovino namenite prave evre. Gre za je odličen način, da preverite svoje razumevanje terminskih trgov in kako trgi, finančni vzvod in provizije vplivajo na vaš portfelj.

Ko potegnemo črto

Pri terminski pogodbi gre v bistvu za stavo na prihodnjo ceno sredstva med dvema pogodbenikoma. Dve stranki zavzameta nasprotni stališči, pri čemer se ena strinja, da bo kupila sredstvo, druga pa, da jih bo nekoč pozneje prodala po določeni ceni, ne glede na takratno prevladujočo tržno ceno. Preden se lotite te vrste trgovanja, se dobro izobrazite in poskusite ostale trgovalne instrumente, saj terminske pogodbe niso priporočljive za začetnike. Pomemben element terminskih pogodb je finančni vzvod, ki se zdi zelo privlačen, a vas lahko hitro stanje velikega dela naložbe.

Pogosta vprašanja

Kaj je osnovna ideja terminske pogodbe?

Na kaj vse lahko se lahko nanaša terminska pogodba?

Kaj pomeni finančni vzvod pri terminskih pogodbah?

Kakšna je razlika med terminsko pogodbo in delnico?