Kaj so CFD-ji in kako poteka CFD trgovanje?

Home » Kaj so CFD-ji in kako poteka CFD trgovanje?
CFD trgovanje

Pogodba na razliko ali CFD je vedno bolj priljubljen instrument trgovanja, saj omogoča špekuliranje na gibanje cen osnovnih sredstev, kot so delnice, blago in valute, ne da bi osnovno sredstvo dejansko imeli v lasti. Ta Jokerjev vodič vam bo razkril, kaj so CFD in kako potega trgovanje z njimi v 2023.

Osnovne značilnosti CFD:

 • CFD-ji so izvedeni finančni instrumenti: Izvedeni finančni instrumenti omogočajo špekuliranje na gibanje cen dejanskih sredstev, namesto da bi jih kupili.
 • CFD-ji imajo finančni vzvod: Finančni vzvod je funkcija, ki vam omogoča trgovanje s CFD-ji, ne da bi vnaprej plačali celotne stroške pozicije. Posledica so višji dobički oz. višje izgube.
 • S CFD-ji se trguje »preko pulta« (OTC): Posli s CFD-ji se izvajajo samo med vami in vašim posrednikom, tretje osebe niso vpletene. Zato CFD-jev ne boste našli na nobeni borzi.

Kaj je CFD?

Pogodbe za razliko (CFD) je dogovor, sklenjen pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti, pri katerem se razlike v poravnavi med začetno in končno trgovalno ceno poravnajo v denarju. Pri CFD-jih ni dobave fizičnega blaga ali vrednostnih papirjev.

S CFD se trguje na prostem trgu (OTC) prek borznega posrednika, ki deluje kot posrednik med kupcem in prodajalcem. S CFD-ji se običajno trguje na kritje, kar pomeni, da lahko trgovci odpirajo pozicije z majhnim pologom (znanim tudi kot kritje). To trgovcem omogoča, da uporabijo finančni vzvod za svoje pozicije in potencialno povečajo svoje dobičke (ali izgube).

CFD so priljubljeni finančni instrumenti zato, ker trgovcem omogočajo, da špekulirajo na gibanje cen številnih osnovnih sredstev, kot so delnice, indeksi, blago in forex, ne da bi sami imeli osnovno sredstvo v lasti. CFD-ji imajo v primerjavi s tradicionalnimi oblikami trgovanja več prednosti, med drugim finančni vzvod, prilagodljivost in dostop do širokega nabora trgov. Kot take veljajo pogodbe na razliko kot primerne za bolj izkušene trgovalce.

Kako deluje CFD?

CFD trgovanje

Vlagatelji lahko s CFD-ji stavijo na to, ali se bo cena osnovnega sredstva ali vrednostnega papirja zvišala ali znižala. Trgovci lahko stavijo na gibanje navzgor ali navzdol. Če trgovec, ki je kupil CFD, vidi, da se cena sredstva zvišuje, bo svoje imetje ponudil v prodajo. Neto razlika med nakupno in prodajno ceno se nato pobota. Neto razlika, ki predstavlja dobiček iz poslov, se poravna prek vlagateljevega borznoposredniškega računa.

Če pa trgovec po drugi strani meni, da se bo vrednost premoženja zmanjšala, lahko postavi začetno prodajno pozicijo. Za zaprtje pozicije mora trgovec kupiti izravnalno transakcijo. Nato se neto razlika izgube denarno poravna prek njegovega računa.

Primer:

Recimo, da kupite 5 pogodb, ko je nakupna cena sredstva 7500. Posamezna pogodba je enaka 10 EUR na točko, zato bi za vsako točko gibanja navzgor zaslužili 50 EUR, za vsako točko gibanja navzdol pa bi izgubili 50 EUR (5 pogodb pomnoženih z 10 EUR). Kot vedno bodo morebitni dobički in izgube povečani, saj bodo temeljili na celotnem položaju 7500 in ne na znesku kritja.

Če sredstvo prodate, ko se trguje po 7505, bo vaš dobiček 250 EUR:

250 EUR = (5 x 10) x (7505 – 7500)

Če pa sredstvo prodate pri ceni 7497, bo vaša izguba znašala 150 EUR:

-150 = (5 x 10) x (7497,0 – 7500,0)

Kako izračunam dobiček ali izgubo?

Če želite izračunati dobiček ali izgubo iz trgovanja s CFD, pomnožite velikost posla vaše pozicije (skupno število pogodb) z vrednostjo posamezne pogodbe. Nato to število pomnožite z razliko v točkah med ceno ob odprtju posla in ceno ob njegovem zaprtju.

Vzvod in kritje

Pogodbe za razliko (CFD) so produkt s finančnim vzvodom, kar pomeni, da morate za odprtje pozicije položiti le majhen odstotek celotne vrednosti posla. To se imenuje trgovanje s kritjem (trade on margin). To vam omogoča, da povečate svoje donose, vendar bodo povečane tudi vaše izgube, saj temeljijo na celotni vrednosti pozicije. To pomeni, da lahko izgubite ves svoj kapital, ker pa ima račun zaščito pred negativnim stanjem, ne morete izgubiti več, kot je vrednost vašega računa.

Zaradi finančnega vzvoda je CFD bolj primeren za izkušene trgovalce.

Stroški CFD

 • Razpon: Pri trgovanju s CFD je treba plačati razpon, ki je razlika med nakupno in prodajno ceno. V posel z nakupom vstopite po navedeni nakupni ceni, iz nje pa izstopite po prodajni ceni. Manjši kot je razpon, manj se mora cena premakniti v vašo korist, preden začnete ustvarjati dobiček, oziroma izgubo, če se cena premakne proti vam.
 • Stroški hrambe: Ob koncu vsakega trgovalnega dne se za vse pozicije, odprte na vašem računu pri borzi, lahko zaračunajo stroški, imenovani “stroški držanja CFD”. Stroški držanja so lahko pozitivni ali negativni, odvisno od smeri vaše pozicije in veljavne stopnje držanja.
 • Pristojbine za tržne podatke: Če želite trgovati ali si ogledati podatke o cenah za CFD na delnice, morate aktivirati ustrezno naročnino za tržne podatke, za kar se zaračuna pristojbina. Ta pristojbina se med posameznimi platformami razlikuje.

Kako trgovati s CFD-ji?

Trgovanje s CFD vključuje več korakov, vključno z izbiro posrednika, izbiro osnovnega sredstva, analizo trga in sklenitvijo posla.

1. Izberite trgovalno platformo

Prvi korak pri trgovanju s CFD-ji je izbira uglednega posrednika, ki ponuja trgovanje s CFD-ji. Poiščite borznega posrednika, ki ga ureja ugleden organ, kot je na primer Financial Conduct Authority (FCA) v Združenem kraljestvu. Pri izbiri posrednika so pomembni številni dejavniki:

 • Provizije (te za razlikujejo med platformami)
 • Dobra trgovalna platforma: Uporabnikom prijazen vmesnik, številne in dostopne funkcije, vključno z možnostjo kratke pozicije brez finančnega vzvoda
 • Široka ponudba: Možnost trgovanja z valutami, delnicami, blagom, indeksi in drugim v enem računu
 • Upravljanje tveganja: Napredne funkcije upravljanja tveganj, kot so opozorila v realnem času in možnost prilagajanja stop-loss.
 • Podpora uporabnikom: 24/7 podpora preko emaila, live-chata ali telefona. Dobro si je tudi prebrati ocene podpore uporabnikom na raznih portalih, kot je Trustpilot.

2. Izberite osnovno sredstvo

Ko izberete posrednika, morate izbrati osnovno sredstvo za trgovanje. S CFD-ji lahko trgujete s številnimi sredstvi. Izberite sredstvo, ki ga dobro poznate in ste ga temeljito analizirali. Spodaj navajamo nekaj nabolj razširjenih primerov:

 • Blagovni CFD:  Z blagovnimi CFD-ji lahko špekulirate na ceno različnih vrst blaga, vključno z zlatom, srebrom, kavo, nafto in zemeljskim plinom.
 • Forex CFD:  CFD-ji so alternativni način izpostavljenosti deviznim trgom, ne da bi imeli v lasti kakršne koli valutne pare.
 • Terminske pogodbe CFD: Te imajo nekaj skupnih značilnosti, med drugim likvidnost. Vendar pa vam CFD-ji za terminske pogodbe omogočajo dostop do sprememb cen terminskih pogodb, ne da bi imeli v lasti terminske pogodbe ali sredstva, ki so podlaga za te terminske pogodbe.
 • CFD na delnice/lastniške vrednostne papirje: Te CFD posnemajo gibanje cen dejanskih delnic in lastniških vrednostnih papirjev na svetovnih trgih.
 • Indeksni CFD: Če raje trgujete s celotnim delniškim trgom naenkrat, lahko uporabite indeksne CFD-je in se tako izpostavite indeksom, ne da bi imeli v lasti dejanski indeks.

3. Analizirajte trg

Pred sklenitvijo posla morate analizirati trg in ugotoviti, ali se bo cena osnovnega sredstva verjetno zvišala ali znižala. Za analizo trga lahko uporabite več orodij in tehnik, vključno s tehnično analizo, temeljno analizo in analizo razpoloženja.

4. Trgujte

Ko ste enkrat analizirali trg, lahko sklenete posel z odprtjem pozicije pri svojem borznem posredniku. Za odprtje pozicije morate določiti velikost posla (znana tudi kot velikost pozicije), smer trgovanja (nakup ali prodaja) ter ravni stop-loss in take-profit (če je primerno). Prav tako boste morali položiti kritje, ki ga zahteva vaš posrednik.

Lahko se odločite za:

 • Spot trgovanje je najboljše za kratkoročno trgovanje, saj je promptna cena takojšnja cena sredstva v realnem času. Za promptne pozicije, ki ostanejo odprte do naslednjega dne, borze ponavadi zaračunajo pristojbino za financiranje čez noč.
 • Terminske pogodbe CFD so najboljše za srednje do dolgoročne posle, saj omogočajo špekuliranje na ceno, ki jo bo osnovno sredstvo imelo na določen datum. Pri terminskih pogodbah CFD ne zaračunavamo financiranja čez noč, zato so priljubljena izbira za tiste, ki nameravajo imeti odprte pozicije dlje kot dan ali dva. Več o terminskih pogodbah si lahko preberete tukaj.

5. Upravljanje trgovanja

Ko sklenete posel, morate spremljati svojo pozicijo in upravljati tveganje. S CFD-ji se trguje na kritje, kar pomeni, da se vaši morebitni dobički (ali izgube) lahko povečajo. Zato je bistveno, da določite ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, kot so ravni stop-loss in take-profit, da omejite svoje morebitne izgube in zaščitite dobiček.

Prednosti CFD

 • Potencial za zaslužek na bikovskih in medvedjih trgih: Ker CFD-ji izkoriščajo razlike v cenah, imate priložnost za povečanje tako na medvedjih kot na bikovskih trgih.
 • Brez datuma izteka:  Za trgovanje s CFD-ji ni določenega roka. Lahko vstopite v dolgoročno pozicijo CFD in počakate, da zapade, preden jo prodate. Poleg tega se vrednost CFD-jev skozi čas ne zmanjšuje.
 • Visok finančni vzvod: CFD-ji zagotavljajo višji finančni vzvod kot tradicionalno trgovanje. Standardni finančni vzvod na trgu CFD je predmet predpisov. Manjše zahteve glede kritja pomenijo manjši kapitalski vložek za trgovca in večje potencialne donose. Vendar pa lahko večji finančni vzvod tudi poveča izgube trgovca.
 • Nižji stroški trgovanja: V primerjavi z drugimi instrumenti trgovanja se pri CFD-jih zaračunavajo nižje provizije. Običajno plačate posredniške provizije, provizije, razpon in dodatne manjše pristojbine, da so vaše pozicije CFD odprte med trgovalnim oknom.
 • Varovalo pred tveganji: CFD-je lahko uporabite za varovanje drugih pozicij v svojem trgovalnem portfelju. Ker CFD-ji za odprtje pozicije zahtevajo omejen kapital, lahko odprete pozicijo in ustvarite trgovalne priložnosti tudi z majhnim zneskom.
 • Lastništvo osnovnega sredstva: s CFD-ji lahko trgujete, ne da bi imeli v lasti osnovno sredstvo. Vložite le kapital za trgovanje z gibanjem cen osnovnega sredstva.
 • Široka paleta trgov: CFD-ji vam omogočajo dostop do več tisoč kapitalskih trgov po vsem svetu, ne da bi morali uporabljati več platform. S CFD-ji lahko trgujete celo na trgih v vzponu, kot so kriptovalute. Poleg tega lahko z določenimi trgi trgujete tudi zunaj rednih trgovalnih ur.

Pomankljivosti CFD

 • Finančni vzvod je dvorezni meč: Čeprav lahko z uporabo finančnega vzvoda ustvarite trgovalne priložnosti, tvegate izgube, ki presegajo vaš kapital, če finančnega vzvoda ne uporabljate pametno. Uporaba prevelikega finančnega vzvoda lahko izniči vaš račun in vas zadolži pri ponudniku CFD.
 • Prekomerno trgovanje: CFD-ji ponujajo stroškovno učinkovit način trgovanja na trgih. Ker lahko izpolnite zahtevo po nizkem kritju, ki jo zagotavlja večina posrednikov, se lahko ujamete v past prekomernega trgovanja. Zaradi prekomernega trgovanja je vaš portfelj izpostavljen trgom bolj, kot lahko prenesete, preostali kapital pa morda ne bo pokril morebitnih izgub.
 • Stroški sčasoma naraščajo: Trgovanje s CFD-ji v kratkih časovnih obdobjih je lahko stroškovno učinkovito. Vendar se lahko stroški kopičijo. Primer takega stroška je pristojbina za financiranje čez noč. V več tednih dolge pozicije se vam lahko negativno nabirajo pristojbine za financiranje čez noč, kar vpliva na vaše donose.

Ko potegnemo črto

CFD-ji so lahko odlučen produkt za trgovanje, zlasti če se želite zavarovati pred tveganjem pozicije v portfelju ali imate dostop do omejenega kapitala. Pri trgovanju s CFD lahko uživate v funkcijah, kot so finančni vzvod, minimalne provizije in dostop do več različnih razredov premoženja. Za trgovanje s CFD-ji morate izbrati uglednega posrednika, izbrati primerno osnovno sredstvo, analizirati trg, skleniti posel in obvladovati tveganje. Tako kot vsaka oblika trgovanja tudi trgovanje s CFD-ji vključuje tveganja, zato je nujno, da ta tveganja razumete, preden vložite svoj denar.

Pogosta vprašanja

Kaj je CFD?

Kje je razlika med CFD in terminskimi pogodbami?

Kaj je trgovanje s finančnim vzvodom?

Kaj je kratka pozicija (short)?