Kako pisati boljše pozive za Chat GPT? Izkoristite polni potencial umetne inteligence

Home » Kako pisati boljše pozive za Chat GPT? Izkoristite polni potencial umetne inteligence
chat gpt slovenija
Foto: Adobe Stock

ChatGPT je lahko vsemogočno orodje – toda le, če ga znate pravilno uporabljati. Danes vam razkrivamo nasvete, kako izkoristiti polni potencial umetne inteligence.

Umetna inteligenca (AI) je eksponennto hitro prodrla na različna področja človeškega življenja, eden od najvidnejših dosežkov na tem področju pa je razvoj klepetalnih robotov, kot sta na primer ChatGPT in Bard. Ti so postali nepogrešljivi asistenti v življenju šolarjev, akademikov, programerjev, umetnikov in ostalih, ki so si z umetno inteligenco olajšali življenje in delo. Toda še vedno slišimo pritoževanja ljudi, da od Chat GPT ne dobijo rezultatov, ki si jih želijo. To je včasih seveda posledica tega, da so klepetalni roboti še vedno na začetku razvoja in še niso sposobni nadomestiti človeških sposobnosti, toda v večini primerov problem tiči v nejasnih navodilih s strani nas, uporabnikov.

Razumevanje, kako se učinkovito pogovarjati s temi orodji umetne inteligence, ni vedno intuitivno, je pa ključnega pomena, da dosežemo rezultat, ki si ga želimo. Zato vam danes na pladnju ponujamo nasvete, kako se »pogovarjati« s Chat GPT, da maksimalno izkoristite njegov potencial.

Razumevanje delovanja Chat GPT

ChatGPT je izpopolnjen velik model umetne inteligence (LLM), ki lahko ustvarja človeku podobno besedilo. Zasnovan je tako, da se odziva na vhodne podatke ali pozive in ustvarja rezultate na podlagi naučenih vzorcev. Model je bil usposobljen na različnih internetnih besedilih, ki so osnova za njegove odgovore. Pomembno je poudariti, da ChatGPT sicer lahko ustvarja kontekstualne odzive, vendar nima dostopa do nobenih osebnih podatkov o uporabnikih, razen če jih med pogovorom izrecno navedejo. Po domače povedano, ChatGPT nima pojma o dogodkih, ki so se zgodili po september 2021.

Razumevanje, kako sestaviti učinkovit poziv ChatGPT, je mešanica umetnosti in znanosti. Podobno kot pri človeškem pogovoru lahko tudi pri Chat GPT s spodbudami določite naravo, globino in smer dialoga, ki bo sledil. Vendar so za razliko od človeškega pogovora natančnost, jasnost in celovitost ključnega pomena za uspeh pri sodelovanju s Chat GPT.

Vsako sporočilo, ki ga pošljete v ChatGPT, deluje kot poziv. Umetna inteligenca se odzove tako, da ustvari zaporedje besedila, ki se ji zdi pomembno in skladno. Ta postopek pri osnovni verziji ne vključuje spomina na pretekle interakcije ali kakršnega koli že obstoječega “znanja” o svetu. Namesto tega v celoti temelji na vzorcih in strukturah, ki se jih je naučil iz obsežnega nabora podatkov internetnih besedil med procesom usposabljanja. Toda – plačljivi Chat GPT-4 se lahko spomni interakcij z vami: Njegov mehanizem pozornosti je tisti, ki GPT-4 omogoča, da spremlja veliko količino informacij in silahko podrobnosti iz pogovora ali pisanja, ki je potekalo že pred 40 stranmi.

Princip GIGO (Garbage in, garbage out)

To nas pripelje do bistvenega računalniškega načela, ki ima pomembno vlogo pri interakcijah, ki temeljijo na umetni inteligenci: Garbage In, Garbage Out (GIGO). Gre za koncept iz leta 1957, ko je William Mellin iz ameriške vojske časopisnemu novinarju razložil, da so računalniki omejeni z vhodnimi podatki, kar velja tako za današnja neverjetna generativna orodja umetne inteligence kot za tiste okorne, stare računalniške naprave izpred 60 let.

Načelo GIGO torej pravi, da je kakovost rezultatov odvisna od kakovosti vhodnih podatkov. V kontekstu Chat GPT to pomeni, da so odzivi umetne inteligence v veliki meri odvisni od kakovosti vaših pozivov. Če je poziv nejasen, nepravilen ali nesmiseln (garbage – smeti), bo odgovor umetne inteligence verjetno enako nekoristen ali izven teme (garbage – smeti).

Opomba: Ne pozabite na to, saj ne glede na to, kako dobre so vaše spodbude, vedno obstaja možnost, da si bo umetna inteligenca nekaj izmislila. Kljub temu lahko pri pripravi namigov storite veliko, da zagotovite najboljši možni izid.

1. S Chat GPT (ali katerimkoli AI) se pogovarjajte kot s človekom

Ena od glavnih strategij za optimizacijo interakcij z aplikacijo Chat GPT je, da pogovor poteka, kot da bi šlo za pogovor z drugim človekom. S tem mislimo, da ga tretirajte kot sodelava ali prijatelja. Če je to težko, mu dajte ime, recimo »Janez«. To »poosebljanje« pomaga, saj lahko na ta način vključite podrobnosti pogovora, s katerimi lahko ChatGPT dobi čimveč informacij.

Ko se pogovarjate z osebo, je naravno, da pričakujete, da nekdo sprva ne bo razumel vaše misli in bo zahteval pojasnilo. Naravno bi bilo, da bi se sogovornik včasih oddaljil od teme in da bi ga bilo treba vrniti k temi. Naravno bi bilo, da bi dopolnili ozadje in postavljali zapletena vprašanja, prav tako pa bi bilo naravno, da bi se morali poglobiti in nekatera od teh vprašanj ponoviti na podlagi odgovorov, ki ste jih dobili nazaj. Enako to poteka pri dialogu z umetno inteligenco.

Pri interakciji s ChatGPT se sredotočite na naslednje:

 • Bodite naravni: ChatGPT se najbolje obnese z naravnim jezikom. Pozive oblikujte tako, kot bi se pogovarjali s prijateljem ali sodelavcem. Umetne inteligence ne programirate, temveč z njo vodite dialog.
 • Bodite vljudni: Dodajanje vljudnosti, kot sta “prosim” in “hvala”, morda ne bo nujno vplivalo na razumevanje modela, lahko pa interakcijo naredi bolj zanimivo in človeško, kar je še posebej koristno v aplikacijah, ki so namenjene javnosti, na primer v službah za pomoč strankam.
 • Postavljajte dodatna vprašanja: Tako kot v človeškem pogovoru lahko z nadaljnjimi vprašanji zožite odgovor ali zagotovite več podrobnosti. Čeprav ChatGPT nima neprekinjenega človeškega spomina, se lahko sklicuje na prejšnja sporočila v istem pogovoru.

2. Podajte podroben kontekst

Druga bistvena strategija je zagotavljanje jasnega in izčrpnega konteksta. Čim bolj konkretne in ustrezne informacije vključite v poziv, tem bolj natančen in smiseln bo odziv umetne inteligence. Jasen kontekst odpravlja dvoumnosti in zagotavlja, da so odgovori v skladu z vašimi pričakovanji. Zato je pisanje ChatGPT pozivov več kot le postavljanje vprašanja v enem stavku. Pogosto je treba navesti ustrezne informacije o ozadju, da se vzpostavi kontekst poizvedbe:

 • Vključite bistvene informacije: Poskrbite, da bo vaš poziv vseboval vse potrebne podrobnosti, da bo ChatGPT lahko pripravil smiseln odgovor. Če na primer zahtevate povzetek knjige, navedite naslov, avtorja in morebitne posebne elemente, na katere se želite osredotočiti.
 • Zagotovite jesen konteks: ChatGPT nima možnosti sklepanja informacij kot človek. Zato se izogibajte domnevam in jasno navedite kontekst. Če na primer razpravljate o podjetju Apple, pojasnite, da imate v mislih tehnološkega velikana in ne sadja.
 • Ohranjajte kontekstualno kontinuiteto: Pri pogovorih v več obratih v vsakem obratu okrepite kontekst. Če se na primer v enem pozivu pogovarjate o Žižkovih knjigah in nato vprašate: “Katero je njegovo najbolj znano delo?”, ponovite kontekst z vprašanjem: “Katero je Žižkovo najbolj znano delo?”
 • Čas in kraj: Pri obravnavi zgodovinskih dogodkov ali kulturnih odtenkov je lahko zagotavljanje ustreznega časovnega in geografskega konteksta izjemno koristno.
 • Uporabite kontekstualne opomnike: V dolgih pogovorih je morda koristno, da umetno inteligenco spomnite na glavne točke, o katerih smo se prej pogovarjali. Če na primer pred novim vprašanjem povzamete prejšnje točke, lahko umetni inteligenci pomagate ohraniti svež kontekst.

Primer: Recimo, da se želite pripraviti na vzpon na Triglav. Lahko bi ChatGPT naročili enostavno:

»Kako se naj pripravim na vzpon na Triglav?«

Toda če boste poleg tega podali še več podatkov, da  se recimo pripravljate na svoj prvi vzpon na Triglav in da nimate planinskih izkušenj, boste dobili veliko bolj raznovrstno vprašanje in posledično bolj razdelan odgovor. Odgovori bodo bolj osredotočeni na vaše potrebe, če na primer vprašate:

»Sem oseba s sedečim načinom življenja in s povprečno kondicijo, ki se še nikoli nisem vzpel na visoko goro. Moj cilj je, da se v 4 mesecih pripravim na vzpon na Triglav. Kako se lahko pripravim na ta vzpon?«

Bistvenega pomena je torej, da umetni inteligenci podate čimbolj podroben kontekst in cilj.

3. Dajte Chat GPT-ju osebnost oz. poklic

ChatGPT lahko prevzame različne identitete ali poklice, od srednjeveškega zgodovinarja do pisca znanstvene fantastike, glasbenega učitelja, programerja ali celo motivacijskega govornika. Tega umetna inteligenca ne doseže s svojim razumevanjem ali zavestjo, temveč s prepoznavanjem vzorcev in sposobnostmi napovedovanja, ki jih je izpopolnila med usposabljanjem na obsežnem naboru podatkov internetnih besedil. Tukaj je nekaj strategij:

 • Prizorišče: Začni interakcijo z opredelitvijo osebe ali poklica, ki naj ga prevzame umetna inteligenca. Bodite jasni in izrecni. Če na primer želite, da ChatGPT deluje kot profesor zgodovine, ki razlaga o renesansi, lahko začnete z: “Predstavljaj si, da ste profesor zgodovine, specializiran za renesanso.”
 • Uporabite ustrezno besedišče: Uporabljajte jezik in terminologijo, povezano s poklicem ali osebnostjo. Če želite, da ChatGPT govori kot odvetnik, v svoje namige vključite pravni žargon.
 • Kontekstualna skladnost: Ohranite doslednost osebe med pogovorom. Če ste na primer umetno inteligenco prosili, naj prevzame vlogo osebnega trenerja, še naprej uporabljajte spodbude in vprašanja, na katera bi se običajno odzval osebni trener.
 • Zagotovite podrobna navodila: Če želite, da model napiše zgodbo kot določen avtor, mu zagotovite informacije o avtorjevem slogu, skupnih temah ali pripovednih tehnikah, ki jih uporablja. Bolj ko boste navedli podrobnosti, bolj se bo ChatGPT približal želenemu slogu.
 • Pričakujte omejitve: Čeprav lahko ChatGPT simulira različne osebe, je treba razumeti njegove omejitve. Umetna inteligenca nima izkušenj ali poglobljenega znanja, ki bi ga imela resnična oseba v tem poklicu. Čeprav torej lahko na podlagi vzorcev, ki se jih je naučil med usposabljanjem, ustvari verodostojno besedilo, njegovi odgovori morda ne bodo vedno 100% natančni.

Primer 1:

Poziv: “Si znanstvenik, specializiran za dela Williama Shakespeara. Razloži vpliv renesanse na Shakespearovo pisanje.”

Model, ki se zdaj vživi v lik Shakespearovega učenjaka, se odzove v skladu s tem značajem:

Odgovor: “Kot znanstvenik, ki se ukvarja z deli Williama Shakespeara, je očitno, da je vpliv renesančnega obdobja na njegovo pisanje velik. Renesansa, obdobje preporoda klasičnih idej in vzpona humanizma, je globoko prežemala Shakespearovo delo. To se kaže v njegovem raziskovanju človeške narave, poudarjanju individualnosti in uporabi klasičnih referenc. Teme preobrazbe, lepote in ljubezni, ki prevladujejo v njegovih sonetih in dramah, so tesno povezane z renesančno filozofijo slavljenja človeškega potenciala in dosežkov.”

Chat GPT lahko tudi naročite, naj vas smatra kot nekoga s specifično identiteto, in odgovor bo temu primerno prilagodil.

Primer:

Poziv: »Razloži, kaj je črna luknja«

Odgovor: »Črna luknja je območje v vesolju, kjer je gravitacija tako močna, da se nič, niti svetloba, ne more izogniti njeni privlačnosti. Nastala je iz razpadlih zvezd in ima točko neskončne gostote, imenovano singularnost, ki jo obdaja obzorje dogodkov, za katerim sta vsa snov in sevanje neustavljivo vpletena vanjo.«

Zdaj pa ga vprašajmo isto vprašanje, a bolj specifično lastnost naše identitete.

Poziv: »Razloži, kaj je črna luknja, kot da sem star 9 let«

Odgovor: »Črna luknja je kot kozmični sesalnik, ki je tako močan, da lahko posrka celo svetlobo. Nastane, ko se zelo velika zvezda sesede in skrči v zelo majhno točko. Ko se nekaj preveč približa črni luknji, ne more pobegniti – to je kot najmočnejša igra vlečenja vrvi na svetu!«

To metodo je mogoče uporabiti za praktično vse osebe ali poklice, vendar se je treba zavedati, da lahko ChatGPT te vloge sicer posnema, vendar jih ne uteleša. Nima živih izkušenj ali poglobljenega strokovnega znanja pravega Shakespearovega učenjaka; zgolj simulira na podlagi vzorcev, ki se jih je naučil med usposabljanjem. Kljub temu lahko ta funkcija doda edinstveno, zanimivo razsežnost vašim interakcijam s ChatGPT.

4. Ohranjajte Chat GPT na pravi poti

Chat GPT ustvarja odzive na podlagi statističnih vzorcev, ki jih je opazil v fazi treninga. Včasih to pomeni, da izgubi smer razprave ali v celoti izmišljuje odgovore. Vendar lahko s previdnim pristopom k spodbujanju ohranite nadzor nad pogovorom:

 • Ponovite in utrdite svojo temo: Če se umetna inteligenca oddalji od teme, jo vrnite nazaj tako, da ponovite svojo glavno temo ali vprašanje. Morda boste morali vprašanje preoblikovati ali izboljšati, da bo bolj jasno ali konkretno.
 • Uporabite usmerjena vprašanja: Vprašanja odprtega tipa lahko privedejo do obsežnih odgovorov. Namesto tega uporabite specifično usmerjena vprašanja, ki so neposredno povezana z vašo temo.
 • Ohranjajte kontekstualne kontinuitete: Vsak poziv mora okrepiti glavno temo pogovora. Če na primer razpravljamo o podnebnih spremembah, mora vsako vprašanje ali izjava prispevati k tej glavni temi.
 • Bodite potrpežljivi in ponavljajte stvari: Vsak poziv ne bo prinesel želenega odziva. Če se ChatGPT oddalji od poti, potrpežljivo preformulirajte, ponovno vprašajte ali preidite k drugemu vidiku vaše teme.
 • Uporabite učni jezik: Uporabite neposredna navodila. Če na primer rečete: “Držimo se teme podnebnih sprememb”, lahko umetno inteligenco usmerite nazaj na pravo pot.
 • Opredelite dolžino odgovora: Včasih lahko ChatGPT naročite dolžino odgovora, kar lahko pomaga ohraniti osredotočenost. Na primer: “V manj kot 100 besedah razložite učinek tople grede.”

Prav tako lahko od ChatGPT zahtevate, da utemelji svoje odgovore. Uporabite stavke, kot sta “Zakaj tako misliš?” ali “Kateri dokazi podpirajo tvoj odgovor?” Pogosto se umetna inteligenca preprosto opraviči, ker si je nekaj izmislila, in poda nov odgovor. V drugih primerih vam bo morda posredovala nekaj koristnih informacij o svoji poti utemeljevanja.

5. Eksperimentirajte

Eno od temeljnih načel, kako kar najbolje izkoristiti interakcijo s ChatGPT, je eksperimentiranje. Različni pozivi lahko sprožijo različne odzive, eksperimentiranje s pristopom pa lahko privede do nepričakovanih in pogosto poučnih rezultatov.

V svojih pozivih lahko eksperimentirate z različnimi toni, slogi in besednimi zvezami. Želite, da se ChatGPT odzove kot Prešeren? Prosite ga, naj to stori! Vas zanima, kako bi razložil kvantno fiziko petletniku? Pozovite ga, naj to stori!

Če določena spodbuda ni delovala po pričakovanjih, se ne bojte, da bi jo po določenem času ponovno obiskali. S svežim pogledom boste morda našli nove načine za oblikovanje spodbud, ki bodo prinesli boljše rezultate.

Ko potegnemo črto

Ai orodja, kot je ChatGPT, še naprej brišejo mejo med človeško in strojno interakcijo ter nam omogočajo raziskovanje novih in vznemirljivih razsežnosti digitalne komunikacije. A kot smo videli v tem članku, je ključ za sprostitev celotnega potenciala teh pogovorov v rokah uporabnika. Če se naučimo oblikovati učinkovite pozive – komunicirati z umetno inteligenco na naraven, človeku podoben način, določiti jasen kontekst ter sprejeti kulturo eksperimentiranja in ponavljanja – lahko zmožnosti umetne inteligence uporabimo v svojo korist in maksimiziramo uporabnost, tako v profesionalnem kot osebnem življenju. Ne pozabite, da za obvladovanje pozivov ChatGPT ni trdnega pravila – to je pot učenja, izpopolnjevanja in, kar je najpomembneje, odkrivanja. Z vsako interakcijo se naučimo nekaj več o mehaniki umetne inteligence, o svojih komunikacijskih stilih in o neomejenih možnostih, ki nas čakajo, ko uspešno premostimo vrzel med človeško radovednostjo in strojno inteligenco.

Pogosta vprašanja

Kako deluje Chat GPT?

Kako pisati čim boljše pozive v Chat GPT?

Kako specifičnost navodil izboljša odgovore Chat GPT?

Ali lahko v Chat GPT ustvarim besedilo v določenem slogu?

Kako pogosto se ChatGPT posodablja?

Sorodni članki: