Kriptovalute in nepremičnine: Prihodnost vlaganja v nepremičnine

Home » Kriptovalute in nepremičnine: Prihodnost vlaganja v nepremičnine

Kriptovalute in nepremičnine sta dva hitro rastoča sektorja, ki pa imata tudi sinergično prihodnost. V tem vodniku raziskujemo, kako se ta dva sektorja dopolnjujeta in kako se spreminja način vlaganja v nepremičnine.

Nepremičnine in blockchain: Dva izmed najhitreje rastočih sektorjev

Po pandemiji COVID-19 se je svet dodobra resetiral in premešal karte svetovnega gospodarstva. In dva izmed zmagovalnih sektorjev v obdobju po pandemiji sta zagotovo postala nepremičninski in kripto trg.

Poglejmo si nekaj številk in napovedi:

Za trg kriptovalut je za obdobje od leta 2021 do 2030 predvidena 12,8% letna stopnja rasti (CAGR). Ta trajektorija rasti kaže na transformativni premik od tradicionalnih finančnih sistemov k digitalnim in decentraliziranim alternativam. Tržna kapitalizacija, ki je kazalnik skupne vrednosti vseh kriptovalut v času pisanja tega članka znaša osupljivega 2.7 bilijona dolarjev, pri tem pa je Bitcoin (BTC) zaslužen za več kot polovico tržne kapitalizacije (1.38 bilijona dolarjev). Med gonilnimi silami te rasti so tehnološki napredek, vse večja adopcija v podjetjih in pri potrošnikih ter privlačnost kriptovalut kot alternativ tradicionalnim bančnim in plačilnim sistemom. Prav tako so obsežne naložbe v tehnologijo blockchain  in strojno opremo za rudarjenje kriptovalut dodatno spodbudile širitev trga.

Nepremičninski trg pa se je prav tako izstrelil skoraj do stratosfere in ja, v zahodnem svetu ponovno ustvaril občutek nepremičninskega balona. Vrednost nrepremičninskega trga naj bi do leta 2030 dosegla 6,13 bilijona ameriških dolarjev, pri čemer naj bi od leta 2023 do leta 2030 rasel po 5,2% letni stopnji rasti (CAGR). To rast spodbujajo različni dejavniki, vključno z rastjo prebivalstva, gospodarskimi razmerami in tehnološkim napredkom, saj se vse več ljudi seli s podeželja v mesta. Trg se razvija tudi s sprejemanjem novih tehnologij in prehodom na trajnostne, okolju prijazne stavbe.

Kako se dopolnjujeta svetova kriptovalut in nepremičnin?

Nepremičnine in blockchain
Foto: Adobe Stock

1. Digitalno lastništvo in tokenizacija nepremičnin

Predstavljajte si prihodnost, v kateri za lastništvo dela hiše ne bo potrebna velika vreča denarja vnaprej, temveč bo to mogoče doseči z nečim tako inovativnim in digitalnim, kot je kriptovaluta. Ta futuristični scenarij je zaradi procesa, znanega kot tokenizacija nepremičnin, bližje resničnosti, kot si morda mislite.

Tokenizacija nepremičnin vključuje razdelitev nepremičnine na digitalne žetone, ki predstavljajo deleže osnovnega premoženja, skupaj z njegovimi pravicami in obveznostmi. Ti žetoni so shranjeni v verigi blokov, kar zagotavlja varno in pregledno evidenco lastništva. Ta metoda lastnikom nepremičnin omogoča, da dele svoje nepremičnine prodajo kot digitalne žetone, kar vlagateljem v bistvu omogoča, da kupijo del nepremičnine, podobno kot bi kupili delnice podjetja. V postopku tokenizacije se uporabljajo pametne pogodbe.

NFT-ji predstavljajo še eno mejo na področju lastništva digitalne lastnine. Ti žetoni lahko simbolizirajo nepremičninsko premoženje v verigi blokov in tako ponujajo edinstveno, varno in preverljivo obliko lastništva. Ta tehnologija se ne uporablja le za fizične nepremičnine, temveč odpira poti tudi na področju digitalnih nepremičnin, saj omogoča naložbe v virtualne prostore. Prva prodaja nepremičnine prek NFT na platformi Roofstock onChain predstavlja pomemben mejnik, ki dokazuje izvedljivost NFT pri izvajanju nepremičninskih transakcij v celoti na verigi blokov.

2. Dostopnost: Kdorkolilahko vstopi na trg nepremičnin

Globalni nepremičninski trg je zaradi pojava kriptovalut in tehnologije veriženja blokov vse bolj dostopen. Decentralizacija in globalna narava teh digitalnih orodij pomenita, da mednarodne meje postajajo vse manjša ovira za naložbe in lastništvo nepremičnin. Z digitalnimi valutami lahko vlagatelji po vsem svetu sodelujejo v nepremičninskih transakcijah, ne da bi potrebovali menjavo valut ali tradicionalni bančni sistem, ki pogosto vključuje visoke pristojbine in regulativne ovire.

Poleg tega se trg nepremičnin v virtualnih svetovih ali metaverse pojavlja kot nova meja za vlagatelje. Virtualne nepremičnine, ki se kupujejo in prodajajo prek kriptovalut in NFT, ustvarjajo priložnosti za ustvarjanje bogastva v digitalnih prostorih. Te virtualne nepremičnine lahko z najemom ali oglaševanjem prinašajo dejanske finančne donose, kar kaže na vse večje prepletanje digitalnega in fizičnega premoženja. Širitev nepremičninskega trga v virtualne prostore ponazarja brezmejni potencial vključevanja kriptovalut in tehnologije veriženja blokov v naložbe v nepremičnine, s čimer ta postane resnično globalna igra.

3. Pametne pogodbe namesto agentov

Pametne pogodbe kot samouresničujoče se pogodbe s pogoji, zapisanimi neposredno v kodi, omogočajo nepremičninske posle z učinkovitostjo in varnostjo, ki ju prej ni bilo mogoče doseči.  Ko so izpolnjeni pogoji, kot so predložitev plačila ali izpolnitev pogojev pogodbe, te pogodbe samodejno izvedejo zahtevana dejanja, na primer prenos lastništva nepremičnin ali sprostitev sredstev. Pametne pogodbe tako v svet nepremičnin prinašajo naslednje izboljšave:

 • Upravljanje identitete in preverjanje KYC: Pametne pogodbe z digitalnim identifikatorjem (DID) posameznikom zagotavljajo popoln nadzor nad njihovimi podatki, povečujejo varnost in poenostavljajo postopek preverjanja “Poznaj svojo stranko“.
 • Prenos lastništva nepremičnin: Pametne pogodbe lahko avtomatizirajo postopek prenosa lastništva nepremičnin ter tako odpravijo oklevanje in tveganje, povezana s tradicionalnimi transakcijami. Takoj po prenosu plačila lahko na primer lastništvo samodejno preide v druge roke.
 • Najemne pogodbe: Platforme, ki uporabljajo pametne pogodbe, omogočajo samodejno blokiranje plačil najemnin ob predložitvi naloga za vzdrževanje, kar zagotavlja, da so težave rešene pred obdelavo plačil.
 • Naložbe v nepremičnine: Blockchain omogoča nove strategije vlaganja v nepremičnine, kot je tokenizirano deljeno lastništvo, ki omogoča lažje trgovanje in ustvarjanje dohodka z najemninami ali dividendami.

4. Pregledne transakcije

Vsak korak transakcije, zabeležen v verigi blokov, je viden vsem vpletenim stranem, kar zagotavlja, da imajo vsi dostop do istih informacij in da se ohranja celovitost podatkov. Ta preglednost krepi zaupanje, saj lahko kupci in prodajalci vidijo denarni tok in preverijo podatke o nepremičnini, ne da bi se bali skritih manipulacij ali goljufij. Pametne pogodbe to zaupanje še povečajo, saj avtomatizirajo transakcije na podlagi vzajemno dogovorjenih pogojev in zagotavljajo, da so izpolnjeni vsi pogoji, preden pride do kakršne koli izmenjave.

V nasprotju s tradicionalnimi sistemi, kjer lahko neskladja in pomanjkanje dostopa do informacij privedejo do sporov in goljufij, blockchain zagotavlja, da imajo vse stranke dostop do enakih in nespremenljivih podatkov. To zagoravlja naslednje prednosti:

 • Večja preglednost in zaupanje: Skupna glavna knjiga v verigi blokov pomeni, da so vsi podatki o transakcijah na voljo pooblaščenim strankam, kar zmanjšuje nepreglednost, ki lahko vodi do sporov, in spodbuja večjo stopnjo zaupanja med udeleženci.
 • Racionalizirane transakcije: Z digitalizacijo in avtomatizacijo nepremičninskih procesov veriženje blokov zmanjša odvisnost od papirjev in ročnega preverjanja, racionalizira transakcije in jih naredi učinkovitejše.
 • Manj goljufij in večja varnost: Nespremenljiva narava veriženja blokov zmanjšuje možnost goljufij, saj zagotavlja, da nepremičninskih evidenc ni mogoče spreminjati za nazaj. S tem se znatno zavaruje pred nepooblaščenimi spremembami ali goljufivimi dejavnostmi.
 • Prihranki pri stroških: Avtomatizacija in odprava posrednikov v postopku transakcije vodita do znatnega prihranka stroškov za vse vpletene strani. Zaradi tega so nepremičninske transakcije finančno dostopnejše in učinkovitejše.

5. Kripto hipoteke

Kripto hipoteke uporabljajo kriptovalute, kot so Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ali stablecoin, kot zavarovanje za standardna hipotekarna posojila. Ta koncept je nastal zaradi nestanovitnosti trga kriptovalut in njegovega potenciala za znatno povečanje vrednosti, kar je spodbudilo zamisel o uporabi digitalnega premoženja kot finančnega vzvoda za običajna posojila.

Te hipoteke ponujajo sodoben preobrat tradicionalnih stanovanjskih posojil, saj posojilojemalcem omogočajo, da za zavarovanje financiranja uporabijo svoje imetje v digitalni valuti. V nasprotju s konvencionalnimi hipotekami, pri katerih imajo kreditna ocena in finančna zgodovina pomembno vlogo pri pogojih posojila, kripto hipoteke dajejo prednost vrednosti posojilojemalčevega portfelja kriptovalut.

Kako delujejo kripto hipoteke?

Za pridobitev hipoteke, zavarovane s kriptovalutami, posojilojemalci zastavijo svojo kriptovaluto posojilodajalcu kot jamstvo. Znesek posojila se določi na podlagi vrednosti kriptovalut, digitalno premoženje pa se do odplačila posojila hrani v depozitu. Ta postopek vključuje preglede KYC in AML, da se zagotovi skladnost z regulativnimi standardi. Pomembna značilnost kripto hipotekarnih posojil je njihova odvisnost od pametnih pogodb in tehnologije veriženja blokov za upravljanje in avtomatizacijo postopka posojila, kar zagotavlja pregleden in varen okvir za posojilojemalce in posojilodajalce.

Prednosti kripto hipotek:

 • Dostopnost: Zaradi kripto hipotek so naložbe v nepremičnine bolj dostopne tudi tistim z omejeno kreditno zgodovino ali netradicionalnimi viri dohodka.
 • Davčne prednosti: Posojilojemalci lahko izkoristijo svoje digitalno premoženje, ne da bi jim bilo treba likvidirati imetje v kriptovalutah, s čimer se lahko izognejo davku na kapitalski dobiček.
 • Učinkovitost: Tehnologija veriženja blokov omogoča hitre odobritve in izplačila posojil.

Pomanjkljivosti kripto hipotek:

 • Volatilnost: Vrednost zavarovanja s kriptovalutami lahko močno niha, kar lahko vpliva na pogoje posojila ali povzroči poziv k doplačilu kritja.
 • Regulativna negotovost: Pravni okvir za finančne produkte, zavarovane s kriptovalutami, se še razvija, kar lahko vpliva na stabilnost in zakonitost teh pogodb.

Kako začeti investirati v nepremičnine preko kriptovalut?

Kriptovalute in nepremičnine
Foto: Adobe Stock

Medtem ko v Sloveniji ta koncept še ni ravno razvit, pa se zagotovo razvija v tej smeri in ko bo enkrat na voljo širši bazi uporabnikov, je dobro vedeti, kako in kaj. Pomembno je razumeti koncept tokenizacije. Tokenizacija omogoča deljeno lastništvo, kar pomeni, da imajo lahko vlagatelji v lasti dele nepremičnin, ne da bi jim bilo treba vnaprej vložiti velike vsote denarja. Za proces tokenizacije se lahko obrnete na namenske platforme:

 • Določite platformo: Raziščite in izberite platformo za tokenizacijo nepremičnin, ki je skladna z vašimi naložbenimi cilji. Platforme, kot sta HoneyBricks in RealT, ponujajo različne nepremičnine in naložbene strukture.
 • Razumite proces: Nepremičninski upravljavci ali sponzorji zagotovijo nepremičnine in jih upravljajo v korist vlagateljev. Vlagatelji nato kupijo digitalne žetone, ki predstavljajo delno lastništvo določenih nepremičnin.
 • Vrednotenje nepremičnin in žetonov: Ocenite vrednost nepremičnine, potencialne donose in posebnosti ponujenih žetonov. Upoštevajte dejavnike, kot so minimalna naložba, pričakovani donos in možnosti likvidnosti.

Seveda pa je pred tem dobro opraviti osnovno raziskavo:

 • Preučite platforme, ponujene lastnosti in posebnosti vsakega projekta tokenizacije.
 • Razumite tveganja: Zavedajte se vseh tveganj, vključno z nestanovitnostjo trga in regulativnimi spremembami.
 • Bodite obveščeni: Spremljajte razvoj tehnologije veriženja blokov, trende na nepremičninskem trgu in regulativno okolje.

Praktični primeri

Tukaj je nekaj praktičnih primerov (pretežn iz ZDA, toda tudi v EU), ki dokazujejo vsestranskost veriženja blokov in kriptovalut pri naložbah v nepremičnine.

Platforme za tokenizacijo:

 • RealT: ta platforma omogoča globalnim vlagateljem, da prek omrežja veriženja blokov, ki temelji na žetonih, kupujejo na ameriškem nepremičninskem trgu. RealT ponuja priložnosti za delne naložbe v nepremičnine, pri čemer vlagateljem omogoča nakup tokeniziranih nepremičnin z Ethereumom, dostop do plačil najemnine in nizko vzdrževalno obliko lastništva.
 • Vairt: Vairt podpira vlagatelje pri pridobivanju sekundarnega dohodka prek globalnega nepremičninskega omrežja. Zagotavlja orodja za analizo nepremičnin, pregled trga in dolgoročno podporo, vse to na varnem omrežju veriženja blokov.
 • RealBlocks: Ta inovativna platforma uporablja veriženje blokov za nakupe delnih deležev v nepremičninah, kar vlagateljem omogoča nakup delov premoženja ali portfeljev in ne celotnih nepremičnin. RealBlocks se osredotoča na zmanjšanje pristojbin, racionalizacijo procesov in povečanje likvidnosti s pomočjo tokenizacije.

Varnost sredstev in transakcij:

 • Closinglock: Closinglock, ki je bil prej znan kot SafeWire, ponuja rešitev za težave pri goljufijah pri transakcijah z nepremičninami. Deluje v omrežju veriženja blokov in varuje transakcije od začetka do konca ter tako varuje sredstva pred poskusi vdora.
 • ShelterZoom: Ta platforma uporablja veriženje blokov za upravljanje postopka ponudbe in sprejema v nepremičninskih transakcijah. Platforma za upravljanje dokumentov ShelterZoom zagotavlja varen in nespremenljiv zapis vsakega dejanja, ki je bilo izvedeno za sklenitev nepremičninskega posla.
 • StreetWire: Ustvarja varne transakcijske rešitve s pomočjo šifrirane poslovne knjige, kar omogoča hitrejše in preglednejše nepremičninske transakcije.

Upravljanje nepremičnin in svetovanje:

 • ManageGo: Izkorišča veriženje blokov za upravljanje najemnih nepremičnin, izboljšuje plačilne postopke, preverjanje kreditov in izdajanje vozovnic za vzdrževanje za upravljavce in lastnike nepremičnin.
 • The Crypto Realty Group: Podjetje za svetovanje, ki strankam pomaga pri nakupu in prodaji nepremičnin z uporabo kriptovalute, pri čemer sodeluje s podjetji za kriptoskrbništvo in finančno svetovanje.

Zaključek

Kot smo ugotovili, tehnologija blockchain v svetu nepremičnin ne povečuje le varnosti in učinkovitosti transakcij, temveč tudi demokratizira dostop do naložb v nepremičnine in odpravlja ovire, ki so tradicionalno omejevale udeležbo le na peščico izbrancev. Tokenizacija nepremičninskega premoženja se je pojavila kot spremenljivka, ki vlagateljem omogoča pridobitev delnega lastništva v nepremičninskem premoženju, s čimer se zniža vstopni prag. Ta inovacija tudi sprošča likvidnost na trgu, ki je znan po svoji nelikvidnosti, širi bazo vlagateljev in omogoča, da so nepremičninske naložbe dostopnejše svetovni javnosti. In to je najbrž šele začetek!

Pogosta vprašanja

Kaj je kripto nepremičninska naložba?

Kako deluje tokenizacija nepremičnin?

Ali lahko kupim nepremičnino z bitcoinom ali drugimi kriptovalutami?

Kakšne so prednosti uporabe kriptovalue pri transakcijah z nepremičninami?

Kako lahko začnem vlagati v kripto nepremičnine?