Slovenija: Nov vladni predlog obdavčitve kriptovalut

Home » Slovenija: Nov vladni predlog obdavčitve kriptovalut

Slovenska vlada je predstavila načrt za enotni davek na transakcije s kriptovalutami, ki bi znašal 5%.

Slovenska vlada je v četrtek (7. april 2022), predstavila predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in pozvala slovenski parlament, naj ga hitro potrdi. Predlog je del vladnega načrta za sanacijo po pandemiji COVID-19 in bi se plačeval ob prodaji ali zamenjavi kriptovalut, njegova efektivna davčna stopnja pa bi znašala nekaj manj kot 5 %. Cilj je pomagati pri “debirokratizaciji” in poenostavitvi sedanjega sistema ter izboljšati konkurenčni položaj Slovenije ob vzponu trgov kriptovalut, je sporočila vlada. Zakon bi veljal za vsa unovčenja kriptovalut (=menjave kriptovalut za fiat valuto) po začetku veljave. Torej, dokler ima nekdo kriptovalute na borzi ali denarnici, se to ne obdavči. V trenutku, ko pa oseba proda te kriptovalute za fiat valute (evro), pa postane to predmet obdavčitve. Enako bi veljalo za nakupe (nepremičnine, avtomobili…) s kriptovalutami.

Če bo zakonodaja sprejeta, bo Slovenija bo besedah aktualne vlade ena redkih držav, če ne edina, s tako preprosto obdavčitvijo za digitalne valute. Ta zakon je lani prvič predstavila finančna agencija države. Iz dokumentov, ki jih je objavila vlada, je razvidno, da bo davek znašal 5 % vrednosti odkupa po odbitku olajšave v višini 10.000 EUR (10.900 USD).

Vlada je tudi pozvala državni zbor, da se predlog obravnava po nujnem postopku. Z ministrstva za finane so medtem sporočili, da naj bi nov zakon obdavčitve v državno prinesel okoli 1 milijona evrov letno.

Kaj to pomeni za fizične in pravne osebe?

Ta zakon bi veljal za slovenske davčne rezidente, torej fizične osebe, ki bi unovčili kriptovalute in fiat sredstva poslali na svoj bančni račun ali opravili nakup z uporabo kriptovalut. Zakon pa po drugi strani ne bi veljal za pravne osebe z evidentirano kriptovaluto med sredstvi dejavnosti, ki jo imajo registrirano in jo opravljajo. Pri tem velja omeniti, da se pri fizični osebi ne šteje, da opravlja dejavnost, če trguje s kriptovalutami, ne glede na število transakcij.

Do 10.000 EUR neobdavčeno

Davčna obveznost bi začela veljati ob unovčenju, razen v primeru, ko bi oseba beležila izgube. Istočasno pa lahko fizična oseba unovči kriptovalute brez plačila davka, do višine 10.000 EUR.

In kako imajo urejeno obdavčitev kriptovalut nekatere druge države?

Portugalska

Portugalska z davčnega vidika običajno velja za kriptovalutam prijazno državo, saj portugalski davčni organi menijo, da dohodek iz prodaje kriptovalut ni predmet davka na dohodek fizičnih oseb, razen če se šteje, da je ta dejavnost poklicna ali podjetniška dejavnost davčnega zavezanca. Pri tem obstaja kar nekaj nians, saj merila za opredelitev, kaj je poklicna dejavnost z davčnega vidika, v portugalski zakonodaji niso jasno opredeljena in so odvisna od analize davčnega organa.

Nemčija

Dobički od kriptovalut so neobdavčeni, če je bil skupni dobiček iz zasebnih prodajnih transakcij v koledarskem letu manjši od 600 evrov. Poleg tega prodaja kriptovalut, ki so bile v posesti več kot eno leto in, ne povzroči obdavčitve. Skratka, Nemčija ima zelo privlačno davčno ureditev za dolgoročne (več kot eno leto) individualne naložbe v kriptovalute ali če je letni dobiček majhen (manj kot 600 evrov), saj so te oproščene davka.

Španija

Na osebni ravni so kapitalski dobički iz prodaje kriptovalut v Španiji obdavčeni v razponu od 19 % do 23 % (glede na dohodek). Če so kriptovalute kupljene in prodane v 12 mesecih, se davčna stopnja lahko giblje med 24,75 % in 52 %. Poleg tega so izgube pri trgovanju s kriptovalutami odbitne od kapitalskih dobičkov (v istem letu ali v naslednjih 4 letih).

Dodaj odgovor