Umetna inteligenca v glasbi: Kako se uporablja in top AI generatorji glasbe za začetnike

Home » Umetna inteligenca v glasbi: Kako se uporablja in top AI generatorji glasbe za začetnike

Svet glasbe ima novega dirigenta – umetno inteligenco. Raziskave kažejo, da ljudje vedno težje ločijo med glasbo, ki so jo ustvarili računalniki, in glasbo, ki jo je napisal človek. Kako bo izgledala glasba prihodnosti?

Ključni poudarki:

 • Leta 2023 večina sistemov umetne inteligence za ustvarjanje glasbe še ni sposobna ustvariti popolnoma nove pesmi iz nič.
 • Dve orodji umetne inteligence, ki lahko iz nič ustvarita nove skladbe, sta Googlov MusicLM in OpenAI-jev Jukebox
 • Nekatere študije kažejo, da številni poslušalci že zdaj ne razlikujejo med glasbo, ki so jo ustvarili računalniki, in glasbo, ki jo je napisal človek.

Na področju glasbe, kjer je od mekdaj prevladovala človeška ustvarjalnost, se zdaj pojavljajo orodja, ki jih poganja umetna inteligenca in ki lahko skladajo, izvajajo in celo ustvarjajo nove zvrsti. Algoritmi umetne inteligence se učijo iz velikih količin glasbe, kar jim omogoča ustvarjanje skladb, ki so v skladu s človeškimi čustvi in željami. Ti sistemi umetne inteligence ne posnemajo le obstoječe glasbe, temveč ustvarjajo nekaj povsem novega in brišejo meje med človeško in strojno ustvarjeno umetnostjo.

In tako se umetnikom in občinstvu poraja ključno vprašanje: Kdo je boljši pri ustvarjanju glasbe, ljudje ali stroji? Preden se lotimo te razprave, se je treba zavedati, da so glasbene preference po naravi stvari subjektivne. Tako kot je soglasje o najboljših človeških glasbenikih še vedno nedosegljivo, se bodo tudi mnenja o melodijah, ki jih je sestavila umetna inteligenca, v primerjavi z melodijami, ki jih je sestavil človek, zelo razlikovala. Vendar pa se pri obravnavi vpliva glasbe, ki jo ustvarja umetna inteligenca, pojavi več ključnih dejavnikov, sama razprava pa ima globoke možne posledice za vse vidike glasbene industrije.

Eksponentna rast umetne inteligence v glasbeni industriji

Kljub eksploziji priljubljenosti in napredka umetne inteligence je le peščica glasbenih sistemov z umetno inteligenco sposobna resnično ustvariti popolnoma novo pesem iz nič. Večina jih lahko na podlagi uporabnikovega vnosa spremeni obstoječe skladbe ali ritme, kar pogosto privede do glasbe, ki je podobna tisti, ki so jo ustvarili drugi uporabniki istega sistema. Dve pomembni izjemi, ki lahko ustvarjata izvirno glasbo, sta Google MusicLM in OpenAI Jukebox. Toda noben od teh sistemov ni javno dostopen. To, da se ta orodja še niso razširila, je mogoče pripisati ne le zapletenim vprašanjem avtorskih pravic, temveč tudi slabši kakovosti glasbe, ki jo ustvarjajo AI sistemi. Kritiki so v skladbah, ki jih ustvarjajo te platforme, opazili posebne zvoke, nedosledno mešanje, moteče vokalne elemente ter nenavadne fuzije različnih žanrov in stilov.

Takšni rezultati so značilni za glasbo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Razlog je predvsem v tem, da ti sistemi umetne inteligene uporabljajo tehnike strojnega ali globokega učenja za ustvarjanje nove glasbe z analizo obsežnega nabora obstoječih glasbenih skladb. Ko umetna inteligenca ustvarja nove skladbe, jih ocenjuje, da ugotovi njihovo skladnost s prepoznanimi vzorci in pravili. Naravno je pričakovati, da se bodo ti sistemi sčasoma izboljšali. Zato so zaznane pomanjkljivosti glasbe, ki jo ustvarja umetna inteligenca, v primerjavi z glasbo, ki jo ustvarja človek, morda deloma posledica tega, da umetna inteligenca potrebuje več časa za razvoj, da osvoji umetnost ustvarjanja pristno zveneče glasbe.

Leta 2023 AI glasba še ne more doseči kakovosti človeško ustvarjene glasbe

V študijiiz leta 2023 so znanstveniki na univerzi v Yorku ugotavljali, ali so pri ustvarjanju računalniško generirane glasbe, ki bi lahko konkurirala človeškim skladbam, učinkovitejše napredne tehnike globokega učenja ali preprostejši algoritmi. Za ocenjevanje skladb, ki so jih ustvarili ljudje in računalniki, so najeli 50 posameznikov z dobrim poznavanjem glasbe. Merila za ocenjevanje so vključevala slogovno skladnost, užitek, tematsko ponavljanje ter kakovost melodije, harmonije in ritma. Ocenjevane glasbene skladbe so bile zasidrane v klasičnem žanru, vključevale so godalne kvartete in solistične klavirske skladbe.

Ugotovitve so pokazale, da ima glasba, ki jo je ustvaril človek, očitno prednost pred glasbo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Zanimivo je tudi, da je študija pokazala, da je najbolj izpopolnjen pristop globokega učenja dosegel enake rezultate kot osnovna algoritemska metoda. To kaže, da globoko učenje kljub svoji kompleksnosti morda še ni dokončna rešitev za ustvarjanje glasbe, ki jo ustvarja umetna inteligenca in ki resnično odmeva pri poslušalcih.

Kje je razlika?

Še en pomemben vidik razprave o prednosti glasbe, ki jo ustvarja umetna inteligenca, pred glasbo, ki jo ustvarja človek, je odvisen od poslušalčeve sposobnosti razlikovanja med njima. V zgoraj omenjeni študiji so udeleženci pogosto ugotavljali izvor glasbe – ali jo je ustvarila umetna inteligenca ali ljudje – s pomočjo ponujenih ocenjevalnih meril. Nekateri poslušalci sposobnost razlikovanja pripisujejo tudi odsotnosti občutljivih nians in raznolikosti v glasbi, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.

Kljub temu nekatere raziskave kažejo, da je razlikovanje med glasbo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, in glasbo, ki jo je ustvaril človek, v nekaterih primerih lahko težavno. Na primer, v skupni študiji, ki sta jo izvedla ustvarjalca glasbenega generatorja umetne inteligence Amper in podjetje za zvočno analitiko Veritonic, so morali posamezniki prepoznati glasbo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, ljudje in glasbo iz knjižnic. Rezultati so pokazali, da povprečen udeleženec ni mogel zanesljivo prepoznati razlik. Poleg tega je raziskava platforme za storitve za stranke Tidio iz leta 2022 o umetni inteligenci v primerjavi z umetnostjo, ki jo je ustvaril človek, pokazala, da je bila glasba med kategorijami, v katerih je bilo ljudem najtežje razbrati identiteto ustvarjalca. Zanimivo je, da so poslušalci, ko so naleteli na skladbe, ki so jih zaznali kot “izjemno dobre” ali “zelo zapletene”, pogosto domnevali, da gre za delo umetne inteligence, kar namiguje na skepso do sposobnosti človeških glasbenikov.

Bo umetna inteligenca nadomestila glasbenike?

Strah, da bo umetna inteligenca nadomestila glasbenike, je pogost, vendar je realnost bolj raznolika Vloga umetne inteligence v glasbi je podobna vlogi novega instrumenta v repertoarju skladatelja. Ne gre za to, da bi eden nadomestil drugega; gre za ustvarjanje harmonije med človeško iznajdljivostjo in strojno natančnostjo. Algoritmi umetne inteligence lahko na primer analizirajo glasbenikov slog in ustvarijo množico možnih nadaljevanj, akordov ali celo protimelodij, ki jih lahko umetnik nato izpopolni in vključi v svoje delo. Ta proces sodelovanja lahko privede do odkrivanja novih glasbenih pokrajin, ki bi brez računske moči umetne inteligence morda ostale neraziskane.

Googlov MusicLM in OpenAI-jev Jukebox sta pionirska primera sistemov umetne inteligence, ki sestavljajo glasbo. Ti platformi uporabljata globoko učenje za razumevanje in ustvarjanje glasbe v različnih slogih, od klasične do sodobne pop glasbe. Ne posnemajo le vzorcev, temveč se učijo iz obsežne zbirke podatkov o glasbi in ustvarjajo edinstvene skladbe. Vendar ti sistemi umetne inteligence niso samostojni umetniki. Za oblikovanje končnega dela potrebujejo vodenje in prispevek človeških glasbenikov, ki poskrbijo, da duša glasbe ostane izrazito človeška.

Umetna inteligenca spreminja tudi način doživljanja glasbe. Storitve pretakanja, kot je Spotify, uporabljajo strojno učenje za oblikovanje seznamov predvajanja, prilagojenih posameznikovemu okusu, razpoloženju in celo dnevnemu času. Ta raven personalizacije spreminja poslušalčev odnos do glasbe, saj postaja ta bolj poglobljena in odzivna izkušnja.

AI generatorji glasbe

Generatorji glasbe z umetno inteligenco so programske aplikacije, namenjene ustvarjanju glasbe s posnemanjem človeku podobnega vedenja, kot sta učenje in kognitivni procesi. Najnaprednejša orodja za ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco, ki se trenutno uporabljajo, temeljijo na eni od dveh temeljnih tehnologij: nevronskih mrežah ali strojnem učenju:

 • Strojno učenje (ML) je splošno priznana veja umetne inteligence. Vključuje algoritme, ki se avtonomno učijo iz podatkov, ne da bi potrebovali stalno človeško vodenje. Po usposabljanju z začetnim naborom podatkov lahko ti algoritmi ustvarijo lastne odgovore na probleme. Pri ustvarjanju glasbe lahko algoritem ML sestavi glasbeni del, na primer pesem ali uverturo opere. Če je ustvarjena skladba uspešna, algoritem sklepa, da so njegova merila za to, kaj je dobra glasba, pravilna. Ta uspeh vpliva na algoritem, da v prihodnjih skladbah uporabi podobne vzorce.
 • Nevronske mreže: Nasprotno pa orodja za ustvarjanje glasbe, ki temeljijo na nevronskih mrežah, delujejo po drugačnem načelu. Namesto algoritmov, ki se razvijajo na podlagi svojih rezultatov, so nevronske mreže zasnovane tako, da posnemajo delovanje človeških možganov. Pri sestavljanju glasbe imajo ljudje prirojeno razumevanje, katera zaporedja not bodo harmonična. Da bi simulirali to človeško intuicijo, raziskovalci uporabljajo rekurentne nevronske mreže za usposabljanje modelov umetne inteligence, ki lahko napovedujejo in ustvarjajo zaporedja, s čimer umetni inteligenci omogočajo komponiranje glasbe s človeškim pridihom.

Druga velika priložnost, ki jo ponuja umetna inteligenca, je, da amaterskim glasbenikom omogoča inovativen način za izboljšanje njihovega ustvarjalnega procesa. Glasbena industrija, tako kot številne druge panoge, umetno inteligenco uporablja kot dopolnilno orodje in ne kot nadomestilo za človeške ustvarjalce. Številni strokovnjaki, raziskovalci, glasbeniki in glasbene založbe iščejo nove načine vključevanja tehnologij UI v glasbo. Nekateri programi lahko ustvarjajo dela v slogu različnih skladateljev, drugi pa uporabljajo algoritme strojnega učenja za ustvarjanje povsem novih pesmi in zvokov. Še en odličen vidik teh orodij je, da so mnoga od njih odprtokodna, kar pomeni, da lahko vsakdo dostopa do njih in začne izboljševati obstoječe tehnologije.  

Oglejmo si nekaj najboljših generatorjev glasbe z umetno inteligenco na trgu, ki jih lahko uporablja vsak:

1. Amper Music

Med generatorji glasbe z umetno inteligenco vodi Amper Music, ki slovi po uporabniku prijaznem vmesniku, ki je idealen za začetnike. Amper poenostavlja postopek ustvarjanja glasbe, saj odpravlja potrebo po poglobljenem razumevanju glasbene teorije ali kompozicije. Skladbe ustvarja s knjižnico vnaprej posnetih vzorcev, ki jih lahko uporabniki oblikujejo v popolne zvočne skladbe. Uporabniki lahko prilagodijo glasbene ključe, tempo in izberejo posamezne instrumente ter tako izboljšajo zvok, da ustreza želenemu vzdušju ali čustvom.

To orodje v oblaku je še posebej koristno za ustvarjalce vsebin ali vse, ki potrebujejo izvirne zvočne sledi za videoposnetke, igre, filme ali podcaste. Če se odločite za premium različico Amper Music, se odklenejo dodatne funkcije, s čimer ustvarjalci dobijo razširjen nabor orodij za izboljšanje svojega umetniškega ustvarjanja.

Prednosti
 • Hitro ustvarjajte glasbo za različne aplikacije (podcaste, filme in videoigre)
 • Milijoni vzorcev in številne vrste instrumentov
 • Orodja za izboljšanje glasbene produkcije
 • Platforma v oblaku

2. Beatoven

Beatoven se pojavlja kot izjema na področju generatorjev glasbe z umetno inteligenco, saj ponuja okolje, podobno DAW, za ustvarjanje glasbe brez avtorskih honorarjev. Gre za plačljivo storitev, vendar je za tiste, ki jih zanimajo njene zmogljivosti, na voljo brezplačni preizkus. Intuitivni vmesnik Beatovena uporabnike vabi k vnosu naslova skladbe, ki umetni inteligenci služi kot ustvarjalna spodbuda.

Z Beatoven lahko uporabniki izbirajo med osmimi žanri in 16 razpoloženji, kar jim omogoča, da glasbo prilagodijo tonu in temi svoje vsebine. Platforma omogoča tudi prilagodljivost pri rezanju in prilagajanju, kar zagotavlja znano izkušnjo, podobno priljubljenim glasbenim urejevalnikom, kot sta Audacity in Ableton. Ne glede na to, ali ustvarjate potovalni vlog, podcast o meditaciji ali promocijski videoposnetek, Beatoven.ai ponuja funkcije, ki lahko izpolnijo vaše glasbene potrebe brez kakršne koli promocijske navlake.

Prednosti
 • Uporablja napredne tehnike ustvarjanja glasbe z umetno inteligenco za ustvarjanje edinstvene glasbe za videoposnetke in podcaste, ki temelji na razpoloženju.
 • Zagotavlja brezplačno, cenovno dostopno, enostavno licenciranje, ekskluzivno glasbo, ki jo je mogoče prilagoditi glede na uporabnikove želje.
 • Skladateljem glasbe in ustvarjalcem vsebin pomaga prihraniti čas in denar z avtomatizacijo postopka ustvarjanja glasbe

3. AIVA

AIVA, ki od svoje ustanovitve leta 2016 izstopa na področju ustvarjanja glasbe z umetno inteligenco, še naprej pridobiva priznanja zaradi svoje sposobnosti ustvarjanja zvočnih sledi za oglase, videoigre in filme. Platforma se nenehno razvija in izboljšuje svoje zmogljivosti, da bi izpolnila ustvarjalne zahteve različnih medijev.

AI prvenec, »Opus 1 for Piano Solo«, je pomenil začetek njene javne poti, ki se je od takrat razširila na album in glasbo za videoigre. AIVA uporabnikom omogoča ustvarjanje izvirnih glasbenih kompozicij od samega začetka in ponuja možnost ustvarjanja različnih različic obstoječih skladb, pri čemer se izogne zapletom licenciranja glasbe. Z uporabo programa AIVA lahko posamezniki brez težav ustvarjajo glasbo različnih žanrov in slogov, začenši z izbiro med prednastavljenimi slogi. Za sodobne melodije AIVA zagotavlja funkcionalnost za izdelavo in uporabo natančnih popravkov.

Prednosti
 • Številne prednastavitve in določeni glasbeni formati
 • Funkcionalna brezplačna različica
 • Možnost urejanja zvočnih posnetkov
 • Spreminjanje obstoječih skladb

4. Soundful

Soundful je zmogljiv generator glasbe z umetno inteligenco z edinstveno kombinacijo preprostosti in prilagajanja. Zasnovan je za ustvarjanje brezplačne glasbe v ozadju za vaše videoposnetke, prenose, podcaste in drugo. Postopek je intuitiven in enostaven: izberite žanr, prilagodite vhodne podatke in ustvarite skladbe. Ponavljajte, dokler ne najdete skladbe, ki vam ustreza.

Najpomembneje je, da je glasba edinstvena, saj se Soundfulovi algoritmi učijo noto za noto skupaj z najzanimivejšimi producenti in zvočnimi inženirji v panogi – in ker gre za vzorce, usposobljene za glasbeno teorijo, Soundfulova umetna inteligenca nikoli ne bo ponovila že obstoječe skladbe ali celo skladbe iz lastne platforme. Uporabniki lahko začnejo z več kot 40 predlogami iz različnih žanrov.

Platforma učinkovito izpolnjuje vsebinske potrebe naslednjih treh vrst uporabnikov:

1. Producenti – Nikoli več ne obtičite v ustvarjalni zagati. Ustvarite edinstvene skladbe s klikom na gumb. Ko najdete skladbo, ki vam je všeč, upodobite datoteko visoke ločljivosti in prenesite stebla.

2. Ustvarjalci – Prenehajte skrbeti zaradi udarcev avtorskih pravic in začnite odkrivati edinstvene, brezplačne skladbe, ki se odlično ujemajo z vašo vsebino.

3. Blagovne znamke – nehajte preplačevati za svojo glasbo. Soundful ponuja cenovno ugoden način pridobivanja edinstvene glasbe studijske kakovosti, prilagojene potrebam vaših blagovnih znamk.

Prednosti
 • Ustvarja edinstveno glasbo z algoritmi umetne inteligence, ki so se usposabljali skupaj z vodilnimi producenti in zvočnimi inženirji.
 • Ponuja več kot 40 predlog različnih žanrov za začetek ustvarjanja glasbe
 • Omogoča prilagajanje udarcev na minuto (BPM) in osnovnih not (C, D, E, F, G, A, B) v durovih ali molovih tonih

5. Soundraw

Soundraw je glasbeni generator, ki ga poganja umetna inteligenca in omogoča ustvarjalcem, da prilagodijo dolžino, strukturo in hitrost skladbe ter tako ustvarijo prepoznavne skladbe, ki so brezplačne in jih je mogoče tržiti na različnih družbenih platformah.Ta program vam z enim stavkom omogoča ustvarjanje lastne glasbe, saj lahko izbirate med različnimi žanri, razpoloženji, tempi in instrumenti. Čeprav se skladbe ponašajo z določeno stopnjo edinstvenosti, pa niso povsem enkratne. Umetna inteligenca prilagodi skladbe v okviru svoje obsežne glasbene knjižnice, zato imajo lahko nekatere skladbe podoben zvok ali občutek.

Platforma ima funkcijo prilagajanja, ki omogoča improvizacijo in uglaševanje posameznega glasbenega dela. Medtem ko lahko brezplačni uporabniki uporabljajo glasbeni generator za ustvarjanje glasbe, se morate za neomejen prenos glasbe naročiti.

Prednosti
 • Enostavna uporaba
 • Združuje kompozicije z umetno inteligenco in ročna orodja
 • Vtičnik je združljiv z brskalnikom Google Chrome in programom Premiere Pro
 • Neomejeno število prenosov z naročniškim načrtom

6. Loudly

Loudlyjev prefinjeni mehanizem za predvajanje, ki ima knjižnico z več kot 170.000 ročno izbranimi zvočnimi zankami, sproti združuje, obdeluje in prilagaja akordne progresije. Inovativno združevanje ekspertnih sistemov in generativnih nasprotnih omrežij v platformi zagotavlja skladbe, ki niso le tehnično neoporečne, temveč tudi glasbeno pomembne. Sinergija med predanimi glasbenimi strokovnjaki podjetja Loudly in strokovnjaki za strojno učenje je temelj njihovega uspeha.

Enostavno orodje za uporabo, ki bo v nekaj sekundah ustvarilo pesmi, ustvarjene z umetno inteligenco:

 1. Ustvarite svojo pesem: Izberite žanr in druge možnosti, da bo vaša glasba edinstvena.
 2. Ustvarite skladbe: Vmesnik: hitro pridobite nove glasbene skladbe in poslušajte svoje stvaritve.
 3. Shranite in prenesite: Izberite skladbe, ki so vam všeč, jih dodajte v knjižnico ali jih takoj prenesite.
Prednosti
 • Enostavna uporaba
 • Visokokakovostni izpis
 • Več naročniških načrtov, vključno z osnovnim, ki je brezplačen
 • Hitro se razvija

7. WavTool

WavTool s kompresijo stranske verige, napredno sintezo, prilagodljivim usmerjanjem signala in še več omogoča snemanje, skladanje, produkcijo, mešanje, master in izvoz v brskalniku. Umetna inteligenca dirigenta programa WavTool v preprosti angleščini razloži koncepte, poda predloge in vas vodi na poti, da bo ustvarjanje glasbe čim bolj nemoteče. Začetek je enostaven, uporabite WavToolov Conductor AI za ustvarjanje ritmov, predlaganje akordov ali ustvarjanje melodij, da začnete postopek.

Prednosti
 • Namestitve ali prenosi niso potrebni
 • Ponuja priporočila
 • Takojšnje spremembe glasbe
 • Snemajte, ustvarjajte, producirajte, mešajte, mojstrajte in izvažajte

8. Mubert

Kot zadnji, a nikakor ne najmanj pomemben, je na našem seznamu Mubert, ki je pionir na področju glasbe z umetno inteligenco, njeno tehnologijo pa uporabljajo ustvarjalci in blagovne znamke po vsem svetu. Njegova brezplačna različica postavlja precejšnje omejitve glede uporabe ustvarjene glasbe, vendar je to dovolj za preizkušanje njegovih zmogljivosti.

Možnosti, ki jih dobite za ustvarjanje zvočnih skladb, so podobne tistim, ki smo jih obravnavali do zdaj; to pomeni, da vnesete poziv ali izberete slog in dodelite trajanje, preden pritisnete gumb “Generate Track” (Ustvari skladbo) in ustvarite glasbo. Če vam je všeč zvok, ki ga ustvari, lahko vedno posežete po njegovi različici Premium in tako odklenete popolne funkcije.

Prednosti
 • Mubert AI uporabnikom omogoča hitro in enostavno ustvarjanje glasbe, ne da bi za to potrebovali kakršno koli tehnično znanje ali poznavanje komponiranja glasbe
 • Prilagodljive skladbe: Uporabniki lahko skladbe, ki jih ustvari algoritem, prilagodijo svojim zahtevam
 • Visokokakovostni rezultati: Skladbe, ki jih ustvari Mubert AI, so visokokakovostne in se lahko uporabljajo za različne namene, vključno s komercialnimi projekti

Ali lahko zaslužim z ustvarjanjem glasbe s pomočjo umetne inteligence?

Ko orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci, postajajo vse bolj priljubljena in dostopna, se rojevajo novi viri prihodkov. Odkrili bomo še več novih orodij, ki jih poganja umetna inteligenca in ki lahko ustvarjajo glasbo, ter njihov vpliv na industrijo. Če imate čas za eksperimentiranje z zvočnimi orodji z umetno inteligenco za ustvarjanje glasbe, urejanje glasbe ali upravljanje produkcije, lahko najdete nov vir zaslužka.

Ko potegnemo črto

Vloge umetne inteligence v simfoniji tehnološkega napredka pri sestavljanju in ustvarjanju glasbe ni mogoče prezreti. Glasbeni generatorji z umetno inteligenco ne le demokratizirajo ustvarjanje glasbe, saj omogočajo skladanje skladb različnih žanrov tudi tistim brez formalnega usposabljanja, temveč tudi premikajo meje, kako opredeljujemo ustvarjalnost. Ta orodja, ki se lahko učijo iz obstoječih skladb in ustvarjajo nove, pričajo o prihodnosti sodelovanja med človeško in strojno ustvarjalnostjo. Ker se umetna inteligenca še naprej razvija, si bo nedvomno utrla nišo v glasbeni industriji in ponudila orodja, ki izboljšujejo in dopolnjujejo človeški dotik, ne pa ga nadomeščajo. Danes so na voljo številni AI generatorji glasbe, med katerimi izstopajo MusicLM, Amper Music in Jukebox.

Pogosta vprašanja

Kako umetna inteligenca ustvarja glasbo?

Umetna inteligenca ustvarja glasbo tako, da se uči iz obsežnega nabora podatkov o obstoječi glasbi in razume osnovne strukture, kot so akordi, ritmi in slogi. To znanje nato uporabi za ustvarjanje nove glasbe z uporabo algoritmov strojnega učenja, pogosto z možnostjo prilagajanja rezultatov na podlagi uporabnikovih vnosov.

Ali lahko generatorji glasbe z umetno inteligenco ustvarijo izvirno glasbo?

Ali obstajajo generatorji glasbe z umetno inteligenco, ki za uporabo ne potrebujejo glasbenih izkušenj?

Kateri so najboljši generatorji glasbe z umetno inteligenco, ki so na voljo?

Ali lahko generatorji glasbe z umetno inteligenco ustvarjajo glasbo za komercialno uporabo?

Ali lahko umetna inteligenca nadomesti človeške glasbenike?