Umetna inteligenca v pravu – Kako AI vpliva na preoblikovanje pravne prakse

Home » Umetna inteligenca v pravu – Kako AI vpliva na preoblikovanje pravne prakse
Umetna inteligenca v pravu – Kako AI vpliva na pravne prakse?

Umetna inteligenca (AI) nam pomaga lažje in udobneje živeti. Ne glede na to, ali se zavedamo ali ne, umetna inteligenca vpliva na naš vsakdan. ChatGPT, klepet v živo v spletni trgovini, prepoznavanje obrazov, odklepanje naših telefonov, … Prediktivni algoritmi, ki jih poganja umetna inteligenca, vplivajo na vse, od priporočil za izdelke Amazon (npr. »kupci, ki so kupili ta izdelek, so tudi kupili«) do tega, kaj vidimo v svojem viru na Twitterju in kakšni Googlovi oglasi se prikažejo, ko nekaj iščemo.

Uporaba umetne inteligence

AI v marketingu

Čeprav je umetna inteligenca še v svoji zgodnji fazi, je njen vpliv mogoče opaziti v različnih panogah. Umetna inteligenca v marketingu že sedaj omogoča, da so oglaševalske kampanje ciljane točneje, usmerjene na bolj definirane ciljne skupine. Pomagajo oglaševalcem razumeti, kdaj in kje so njihovi oglasi bolj uspešni, hkrati pa sodelujejo pri oblikovanju besedil in pristajalnih strani.

AI v pravu

Na področju prava trenutno prevladuje uporaba orodja Harvei AI, ki naj bi v sami ideji zagotavljal pravnikom, da svojim strankam učinkoviteje zagotavljajo pravne storitve višje kakovosti.

AI v računovodstvu

Umetna inteligenca v računovodstvu omogoča obdelavo in avtomatizirano avtorizacijo dokumentov za izboljšanje notranjih računovodskih procesov, kot so prodaja in nabava, fakturiranje, naročilnice, poročila o stroških, obveznosti in terjatve itd.

Kljub dolgotrajnemu obotavljanju pravne industrije glede sprejetja nove tehnologije, umetna inteligenca tako že sooblikuje tudi delo v odvetniških pisarnah. Umetna inteligenca v odvetniških pisarnah tako zagotavlja večjo učinkovitost in zmanjšuje stroške ter pomaga avtomatizirati rutinska opravila, kot so pravne raziskave in analize, upravljanje dokumentov in zaračunavanje. 

Poglejmo si, kaj je umetna inteligenca in kako lahko pomaga izboljšati poslovanje odvetniškim pisarnam in pravnikom.

Kaj je umetna inteligenca?

Umetna inteligenca ali AI se nanaša na stroj, ki je naučen opravljati eno ali več človeških nalog. S svojim pametnim telefonom se lahko na primer vsako sredo ob 17.00 opomnite, da pokličete svojega prijatelja Alexa. In vsako sredo boste prejeli ta opomnik, dokler pametnemu telefonu ne rečete, naj ga preneha pošiljati. To samodejno obvestilo je primer, kako AI posnema človeško inteligenco za izvedbo naloge. 

Strojno učenje ni umetna inteligenca

Morda ste slišali tudi besedno zvezo »strojno učenje«. Čeprav se izraza umetna inteligenca in strojno učenje pogosto uporabljata izmenično, pa sta to dva različna pojma. 

Medtem ko umetna inteligenca zajema zamisel o stroju, ki lahko posnema človeško inteligenco, strojno učenje tega ne stori . Namen strojnega učenja je naučiti stroj, kako izvesti določeno nalogo in zagotoviti natančne rezultate s prepoznavanjem vzorcev. (vir)

ChatGPT je le segment orodij umetne inteligence

Druga napačna praksa, ki se pogosto uporablja pa je razlaga umetne inteligence s pomočjo opisovana funkcij orodja »ChatGPT«. Pojma umetne inteligence namreč ni mogoče zožiti le na funkcionalnosti enega orodja, ki je trenutno priljubljen, saj je razsežnost umetne inteligence mnogo večja, kot so funkcionalnosti posameznega orodja.

Bo umetna inteligenca nadomestila delo odvetnika? 

Orodja, ki delujejo na osnovi umetne inteligence, ali z njeno pomočjo, predstavljajo veliko priložnosti za odvetnike in pravnike. Avtomatizacija, ki jo ta orodja omogočajo, odvetnikom prihrani čas, ki bi ga sicer porabili za opravljanje enostavnih, ponavljajočih se nalog. Poleg tega pa umetna inteligenca že sedaj lahko zagotovi odgovore na različna pravna vprašanja, ki se dotikajo različnih zakonikov.

Umetna inteligenca lahko odgovarja na pravna vprašanja kot so:

  • »Povej mi, ali je ta klavzula v najemni pogodbi v nasprotju z zakonodajo in če je tako, odpravi kršitve.”
  • »Povej mi, kakšne so razlike med zaposlenim in samozaposlenim storitev.«

Vprašanja v zgornjem primeru se sicer nanašajo na ameriško zakonodajo, a bo v kratkem orodje omogočalo delovanje tudi na drugih območjih.

V pravu se tako po eni strani prednost umetne inteligence kaže kot zmožnost, da iz široke baze podatkov generira optimalen odgovor na pravilno zastavljeno vprašanje, po drugi strani pa lahko ustrezno naučena umetna inteligenca ustvarja ali ureja pogodbe o zaposlitvi, ureja oporoke in dedovanje, piše oporoke in svetuje, … Gre torej le vprašanje časa, kdaj bo posegla na vsa področja prava.

Hkrati pa velja omeniti, da obstajajo tudi izzivi, ki jih predstavlja AI, ki bi se jih morali pravni strokovnjaki zavedati. Za odvetnike ni le pomembno, temveč bistveno, da razumejo svoje etične obveznosti tudi ko uporabljajo umetno inteligenco.

Čeprav lahko umetna inteligenca odvetnikom prihrani čas, podpira avtomatizacijo in celo »doda piko na i« delu izurjenega pravnega strokovnjaka, pa ima tudi svoje omejitve in napake, ki se jih morajo uporabniki zavedati. Zato mora biti uporaba le-te odgovorna in premišljena.

Članek je tudi s pomočjo orodij umetne inteligence zagotovilo podjetje Miklavčič marketing, d.o.o.